Er is veel aandacht voor het versterken van een veilig leer- en werkklimaat, zowel vanuit de LAD, De Jonge Specialist als de Federatie. In een veilig werk- en leerklimaat kan ieder teamlid diens volledige potentieel benutten, gezond en veilig werken en (een leven lang) leren.

Leer- en werkklimaat kunnen door iedereen anders ervaren worden. Veiligheid is niet vanzelfsprekend. De werking van ‘power dynamics’ speelt hierin een grote rol.

In 2023 start De Academie vier nieuwe trainingen rond het thema veilig werk- en leerklimaat: