Bij focus op kosten daalt de kwaliteit; bij focus op kwaliteit dalen de kosten.

Hoe kunt u effectief deelnemen aan het debat over kwaliteit in relatie tot de bekostiging van zorg? Hoe zorgt u dat u niet wordt geregeerd door de boekhouders?

In de online cursus ‘Betaalbaarheid en kwaliteit van zorg’ wordt behandeld hoe de medisch specialist invloed kan uitoefenen op de betaalbaarheid van de zorg. Aan de hand van cases, animaties en artikelen wordt gekeken naar de rollen van de zorgverzekeraar, de overheid, de patiënt en de medisch specialist.

E-learning
Deze cursus, ontwikkeld in samenwerking met de Celsus academie en Elevate Health, biedt u veel flexibiliteit doordat hij online wordt aangeboden, met een debatbijeenkomst aan het slot.

Meer informatie over de cursus