Project Description

Aios Talentenklas

Versneller voor medisch leiderschap

Managementvaardigheden zijn een must voor elke aios: op de werkvloer, voor het ontwikkelen van gedragen beleid en in innovatietrajecten. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor dergelijke vaardigheden, naast medisch-inhoudelijke kennis en competenties gericht op communicatie en samenwerking. Speciaal voor aios die aantoonbare interesse hebben in leiderschap en organisatie en die hun managementtalenten willen ontwikkelen, bieden wij de Aios Talentenklas.

De rode draad van de leergang is groei naar leiderschap. Centraal staat de eigen ontwikkeling, het vergroten van kennis, visieontwikkeling en het leren van de ervaring van anderen.

Deze ‘pressure cooker’ is ontwikkeld door De Academie voor medisch specialisten, het Platform Medisch Leiderschap, de Jonge Specialist, de projectleider Medisch Leiderschap CanBetter (KNMG) en een aantal enthousiaste opleiders. Ons gezamenlijke doel is om potentiële medisch leiders optimaal toe te rusten om leiding te geven in de kliniek, binnen management en bestuur en in het landelijk zorgbeleid.

Programma
De Talentenklas is opgebouwd uit een aantal modules, trainingen en intervisie:

 • Module 1: Leiderschap
 • Training Persoonlijk leiderschap
 • Module 2: Verandermanagement en management van complexiteit
 • Training Beïnvloeden en conflicthantering
 • Intervisie
 • Module 3: Financiën en ketenmanagement
 • Module 4: Kwaliteit

9,3

Deze opleiding wordt door deelnemers gewaardeerd met een 9,3

Voor wie?
Aios, pas gestarte medisch specialisten en fellows

Duur
19 dagdelen (in 12 maanden)

Locatie
Akoesticum Ede

Kosten
Leden De Jonge Specialist:
€ 3.550,-
Niet-leden: € 3.750,-
Sommige opleiders nemen een deel van de kosten voor hun rekening, dus vraag naar jouw mogelijkheden

Overige bijzonderheden
Maximaal 24 aios
Inschrijving sluit 25 april 2022

Inschrijven

Waarom kiezen voor de Aios Talentenklas?

 • Inzicht in eigen leiderschapsprofiel door middel van assessment.
 • Gerichte training van persoonlijke managementvaardigheden.
 • Veel interactie en uitwisseling van ervaringen.
 • Intervisie en coaching voor maximaal leereffect.
 • Gebruik van casuïstiek gericht op aios: direct toepasbaar in de eigen praktijk.
 • Uitgelezen kans om netwerk uit te breiden.
 • Al jarenlang een succesformule, met steevast positieve beoordelingen.
 • Individuele begeleiding en intensieve interactie.

 • De Academie voor medisch specialisten is gespecialiseerd aanbieder en kent uw praktijk.

Inschrijven

Ervaring

Charlotte Christiaansen (uroloog i.o.) over de Aios Talentenklas:
“Naast mijn opleiding was ik al langer bezig met beleid en managementzaken. De Talentenklas, waar mijn opleider mij op attendeerde, sloot hier mooi bij aan. Onze opleiding is vakinhoudelijk ingericht. Welke belangen er spelen op micro- en macroniveau leer je niet. Dat houdt je wereld beperkt tot de spreekkamer.

Door deze cursus vallen de doeken weg en krijg je een kijkje achter de schermen. Belangrijk in de snel veranderende wereld van de gezondheidszorg! De diversiteit aan intrigerende sprekers heeft ervoor gezorgd dat ik genuanceerder ben gaan kijken, vanuit een breder perspectief.

De cursus begint met zelfonderzoek: soms confronterend, maar het gaf mij inzicht, net als de intervisiesessies die we hebben gehad. De cursusbegeleider zag erop toe dat iedereen de ruimte kreeg. Ik ging er altijd met plezier heen.”

Inschrijven

Ervaring

Programmaleider Paul Wormer:
“Tegenwoordig wordt van aios meer en andersoortige ervaring verwacht. Waar vroeger vooral vakmanschap en wetenschappelijke expertise op de voorgrond stonden, zien we nu een breder palet aan vereiste vaardigheden. Medisch leiderschap is daar een van.

Deze leergang biedt aios die al gevorderd zijn met hun opleiding de gelegenheid hun leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen. We zorgen voor topdocenten en voor een goed en aangenaam leerklimaat. Ik verheug me steeds weer om met een groep getalenteerde en ambitieuze medici aan het werk te gaan om de toekomstige zorg vorm te geven.”

Inschrijven

Inschrijven

De Talentenklas wordt jaarlijks georganiseerd. Inschrijven is het hele jaar door mogelijk. Als de leergang al is gestart of vol is, word je op de wachtlijst geplaatst. Je krijgt bericht zodra er een nieuwe groep start.

Voorwaarden voor inschrijving en selectie
Bij de online inschrijving is een aantal te uploaden documenten verplicht:

 • Een sollicitatiebrief met motivatie voor deelname
 • CV waaruit aantoonbare ervaring met en talent voor leidinggeven blijken
 • aanbevelingsbrief van de opleider.

Aanvullende voorwaarde is dat deelnemers ten minste een basiscursus ziekenhuismanagement hebben gevolgd (en dit kunnen aantonen) ofwel bij De Academie in open inschrijving of in opdracht van het Erasmus MC, het Amsterdam UMC, OOR Leiden, de FMLS, de NVMM, ofwel een gelijkwaardig equivalent elders.

De selectie vindt plaats op basis van je sollicitatiebrief en de voordracht van je opleider. Bij de samenstelling van de groep streven we naar een evenwicht van beschouwende, snijdende en ondersteunende specialismen.

Inschrijven lid
Inschrijven niet-lid

Anderen bekeken ook

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u informatie over deze opleiding die u niet op deze pagina vindt? Neem dan contact op met:
Anita van Amerongen (opleidingscoördinator)

088 – 505 34 33
E-mail Anita