Project Description

Aios Talentenklas

Versneller voor medisch leiderschap

Managementvaardigheden zijn een must voor elke aios: op de werkvloer, voor het ontwikkelen van gedragen beleid en in innovatietrajecten. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor dergelijke vaardigheden, naast medisch-inhoudelijke kennis en competenties gericht op communicatie en samenwerking. Speciaal voor aios die aantoonbare interesse hebben in leiderschap en organisatie en die hun managementtalenten willen ontwikkelen, bieden wij de Aios Talentenklas.

De rode draad van de leergang is groei naar leiderschap. Centraal staat de eigen ontwikkeling, het vergroten van kennis, visieontwikkeling en het leren van de ervaring van anderen.

Deze ‘pressure cooker’ is ontwikkeld door De Academie voor medisch specialisten, het Platform Medisch Leiderschap, de Jonge Specialist, de projectleider Medisch Leiderschap CanBetter (KNMG) en een aantal enthousiaste opleiders. Ons gezamenlijke doel is om potentiële medisch leiders optimaal toe te rusten om leiding te geven in de kliniek, binnen management en bestuur en in het landelijk zorgbeleid.

Programma
De Talentenklas is opgebouwd uit een aantal modules, trainingen en intervisie:

 • Module 1: Leiderschap in de zorg
 • Training Persoonlijke leiderschapsvaardigheden – hoe kom ik over?
 • Module 2: Management van verandering en complexiteit
 • Training Persoonlijke leiderschapsvaardigheden – hoe beïnvloed ik optimaal?
 • Intervisie
 • Module 3: Betaalbaarheid en toegankelijkheid
 • Module 4: Kwaliteit en innovatie

9,3

Deze opleiding wordt door deelnemers gewaardeerd met een 9,3

Voor wie?
Aios, pas gestarte medisch specialisten en fellows

Duur
19 dagdelen (in 8 maanden)

Locatie
Akoesticum Ede

Kosten
Deelnamekosten:
€ 3.975,-
Sommige opleiders nemen een deel van de kosten voor hun rekening, dus vraag naar jouw mogelijkheden

Overige bijzonderheden
Maximaal 24 aios
Inschrijving sluit 15 september 2023

Inschrijven

Waarom kiezen voor de Aios Talentenklas?

 • Inzicht in eigen leiderschapsprofiel door middel van assessment.
 • Gerichte training van persoonlijke managementvaardigheden.
 • Veel interactie en uitwisseling van ervaringen.
 • Intervisie en coaching voor maximaal leereffect.
 • Gebruik van casuïstiek gericht op aios: direct toepasbaar in de eigen praktijk.
 • Uitgelezen kans om netwerk uit te breiden.
 • Al jarenlang een succesformule, met steevast positieve beoordelingen.
 • Individuele begeleiding en intensieve interactie.

 • De Academie voor medisch specialisten is gespecialiseerd aanbieder en kent uw praktijk.

Inschrijven

Ervaring

Irene van Hellemond (internist-oncoloog) over de Aios Talentenklas:

“Ik zie mijn deelname aan de AIOS talentenklas als een waardevolle toevoeging aan mijn opleiding tot medisch specialist. Ik kan het dan ook van harte aanbevelen aan alle AIOS met interesse voor leiderschap en de zorg in bredere zin.

De cursus heeft mij inzicht gegeven in mijn functioneren door onder andere een uitgebreid assessment, feedback over je eerste indruk en hoe je dat tijdens je dagelijkse werkzaamheden kunt gebruiken. Daarnaast heeft het mij geholpen om breder en genuanceerder naar de gezondheidszorg te kijken. Welk partijen zijn betrokken en wat zijn hun belangen? Hetgeen goed van pas komt in je werkzaamheden als medisch specialist. Zowel de toonaangevende sprekers als mijn mede-cursisten inspireerden mij, waardoor ik er steeds met veel plezier naartoe ging.”

Inschrijven

Ervaring

Programmaleider Robert van den Broek:
“Als medisch specialist ben je een cruciale speler in het zorglandschap. Vanuit je expertrol ben je voor veel verschillende partijen het belangrijkste aanspreekpunt. Dit brengt verantwoordelijkheid en een groot takenpakket met zich mee. Denk maar eens aan zaken als: leiding geven, verandermanagement, of visie- en beleidsontwikkeling. Met deze Talentenklas bereiden we je voor op je eindbaan. De focus ligt op het ontwikkelen en verbeteren van leiderschapskwaliteiten en leiderschapsstijlen. We gaan hiervoor aan de slag met een getalenteerde, ambitieuze groep AIOS van verschillende specialismen. Dit doen we samen met topbestuurders met ervaring binnen en buiten de zorg. Dit geven we verdere invulling door middel van persoonsgerichte interactieve sessies, intervisiebijeenkomsten en een individuele verbeteropdracht.  Zo bereiden we je voor als de medisch specialist van de toekomst die in staat is om succesvol te zijn als mens, leider en dokter in het huidige zorglandschap.”

Inschrijven

Inschrijven

De Talentenklas wordt jaarlijks georganiseerd. Inschrijven is het hele jaar door mogelijk. Als de leergang al is gestart of vol is, word je op de wachtlijst geplaatst. Je krijgt bericht zodra er een nieuwe groep start.

Voorwaarden voor inschrijving en selectie
Bij de online inschrijving is een aantal te uploaden documenten verplicht:

 • Een sollicitatiebrief met motivatie voor deelname
 • CV waaruit aantoonbare ervaring met en talent voor leidinggeven blijken
 • aanbevelingsbrief van de opleider.

Een pré is dat deelnemers tenminste een basiscursus ziekenhuismanagement hebben gevolgd (en dit kunnen aantonen) ofwel bij De Academie in open inschrijving of in opdracht van het Erasmus MC, het Amsterdam UMC, OOR Leiden, de FMLS, de NVMM, ofwel een gelijkwaardig equivalent elders.

De selectie vindt plaats op basis van je sollicitatiebrief en de voordracht van je opleider. Bij de samenstelling van de groep streven we naar een evenwicht van beschouwende, snijdende en ondersteunende specialismen.

Inschrijven

Anderen bekeken ook

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u informatie over deze opleiding die u niet op deze pagina vindt? Neem dan contact op met:
Anita van Amerongen (opleidingscoördinator)

088 – 505 34 33
E-mail Anita