FAQ items aan het laden...
Basiscursus medisch experts2019-02-02T11:15:14+00:00

Project omschrijving

Basiscursus medisch experts

Vliegende start voor permanente bevordering van uw deskundigheid

Deze cursus is tot stand gekomen in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten en is bedoeld voor vertegenwoordigers van de wetenschappelijke verenigingen die beschikbaar zijn als medisch-inhoudelijk deskundige in strafzaken of als expert bij calamiteitenonderzoeken door de inspectie (IGJ).

In twee dagdelen krijgt u onder andere inzicht in de achtergronden, juridische kaders en de eisen die worden gesteld aan de rapportages. Na het volgen van deze basiscursus bent u bovendien op de hoogte van de verwachtingen van wetenschappelijke verenigingen ten aanzien van de manier waarop expertise of deskundigheid wordt geleverd.

Programma
De basiscursus start met een algemene inleiding van één dagdeel, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Achtergrond over de rol van de wetenschappelijke verenigingen bij het leveren van expertise en getuigen-deskundigen
  • Inleiding in het burgerlijk recht, strafrecht en bestuursrecht
  • Een inleiding op soorten vraagstellingen die aan de expert of deskundige kunnen worden voorgelegd.

In het tweede dagdeel wordt ingegaan op de instrumenten en de procedure die door de Raad Kwaliteit met de wetenschappelijke verenigingen is afgesproken. Verder wordt aan de hand van casuïstiek het onderscheiden van feiten en interpretaties en de opbouw van een medisch expertiserapport behandeld. Ook wordt, eveneens aan de hand van casuïstiek, geoefend met het schrijven van een zorgvuldige rapportage.

Terugkombijeenkomsten
In het kader van permanente deskundigheidsbevordering worden terugkombijeenkomsten van één dagdeel georganiseerd, waar u een jaar na het afronden van de basiscursus aan deelneemt. Hierin is aandacht voor het uitwisselen van ervaringen en het bespreken van knelpunten. Minimaal één keer in de drie jaar volgt u een relevante opleiding of training om uw vaardigheden op peil te houden.

Doelgroep
Vertegenwoordigers van de wetenschappelijke verenigingen die namens hun wetenschappelijke vereniging beschikbaar zijn als medisch-inhoudelijk deskundige in strafzaken en expert bij calamiteitenonderzoeken door de inspectie.

Duur
Eén dag.
Na de basiscursus is het de bedoeling dat u minimaal één keer deelneemt aan een onderzoek met een ervaren medisch expert of deskundige.

Accreditatie
In aanvraag (ABAN).

Locatie
Midden van het land.

Kosten
Leden FMS, VvAA en niet-leden: € 695,-
(Inclusief lesmateriaal en boeken.)

Overige bijzonderheden
Maximaal 15-20 deelnemers.
Deelname aan deze cursus geschiedt op voordracht van de wetenschappelijke vereniging. Indien u interesse heeft, neemt u dan contact op met uw wetenschappelijke vereniging.

Inschrijven

Waarom kiezen voor de basiscursus Medisch experts?

  • Achtergrondkennis over de functie van wetenschappelijke verenigingen.
  • Basis van het burgerlijk recht, strafrecht en bestuursrecht.
  • Inzicht in de mogelijke vragen aan experts en deskundigen-getuigen en hoe daarmee om te gaan.
  • Informatie over procedures en de opbouw en onderbouwing van een medisch expertiserapport.
  • Concrete oefencases op basis van praktijkvoorbeelden.
  • Kleine groep maakt individuele begeleiding en intensieve interactie mogelijk.
  • De Academie voor Medisch Specialisten is gespecialiseerd aanbieder en kent uw praktijk.
Inschrijven

Ervaring

Cursusleider Susanne van den Hooff (hoofddocent gezondheidsrecht en ethiek en onderzoeker aan de Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam):
“Na mijn master in Ontwikkelings- en Neuropsychologie en Nederlands Recht en mijn promotie op een zorg-ethisch, juridisch onderwerp, heb ik nu vooral een verbindende functie tussen de lectoraten en het onderwijs en ontwikkel multidisciplinaire onderzoeksprojecten. Vanuit die expertise geef ik deze basiscursus. Ik vind de materie heel interessant, en deelnemers gaan na een dag met veel gerichte kennis naar huis.”

Inschrijven

Inschrijven

De cursus vindt meestal plaats in het voorjaar. Inschrijven is het hele jaar door mogelijk. Als de training al is gestart of vol is, wordt u op de wachtlijst geplaatst. U krijgt bericht zodra er een nieuwe groep start.

Inschrijven

Anderen bekeken ook

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u informatie over deze opleiding die u niet op deze pagina vindt? Neem dan contact op met:
Janis Landsbergen (opleidingscoördinator)

030 – 247 4197
E-mail Janis