Project Description

Besturen medische staf in een ggz-instelling

Geef professioneel invulling aan uw rol als stafbestuurder in de ggz

De training Besturen medische staf in een ggz-instelling geeft u in twee dagen inzicht in uw rol en taken als stafbestuurder in een ggz-instelling. Er is aandacht voor praktische kennis en vaardigheden om op een professionele wijze invulling te geven aan uw bestuursfunctie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de organisatie en werking van de medische staf, beleid en bestuur, samenwerken met de raad van bestuur en de achterban, financiële besturing van de instelling, oefenen van vaardigheden zoals omgaan met belangentegenstellingen, weerstand en bezwaren, overtuigen en onderhandelen. 

De training is geschikt voor zowel startende als ervaren stafbestuurders in de ggz. Bij uw deelname gaan wij ervan uit dat de medische staf in uw ggz-instelling in oprichting is of al is opgericht. Is er nog geen concreet initiatief in uw ggz-instelling om een medische staf op te richten of werkt u niet in een ggz-instelling? Neem dan eerst contact met ons op via info@academiems.nl om af te stemmen in hoeverre deze training voor u passend is.

Wij hebben ervoor gekozen om de training op twee aansluitende dagen te plannen inclusief overnachting. Hierdoor is het mogelijk om op de eerste trainingsdag ook in de avond een programmaonderdeel te plannen. Er is dan ruimte voor het thema samenwerking en leiderschap. Daarna kunt u gezamenlijk dineren. Op de tweede trainingsdag kan dan op tijd gestart worden, zodat u voor de avondspits kunt vertrekken.

Na afloop van de training krijgt u vrijblijvend de mogelijkheid om in te schrijven voor drie online intervisiebijeenkomsten. In deze vervolgbijeenkomsten kunt u elkaar treffen om met professionele begeleiding eigen casuïstiek in te brengen, input te krijgen en van elkaar te leren. De kosten hiervan zijn niet inbegrepen in de cursusprijs.

Doelgroep
Stafbestuurders in ggz-instellingen, zowel ervaren als startend

Duur
2 dagen, inclusief overnachting

Accreditatie
Accreditatie: ABAN 12 punten

Locatie
  Van der Valk Apeldoorn

Kosten
€ 1.650,-
Kosten van optionele intervisiebijeenkomsten zijn niet inbegrepen

Overige bijzonderheden
We adviseren om deze training samen met een collega te volgen (max. 3 deelnemers van dezelfde instelling)

Inschrijven

Waarom kiezen voor de training Besturen medische staf in een ggz-instelling?

 • Direct toepasbaar in uw praktijk: zowel externe als interne ontwikkelingen en praktische uitdagingen komen uitvoerig en in samenhang aan bod

 • Volop ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek en daarmee voor (dilemma’s in) de dagelijkse praktijk

 • Intensieve interactie en individuele begeleiding dankzij kleine groep

 • Diverse trainers met relevante kennis en ervaring

 • De Academie voor medisch specialisten is gespecialiseerd aanbieder en kent de medische praktijk

Inschrijven
Training stafbestuur GGZ

Programma training Besturen medische staf in een ggz-instelling

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Ontwikkelingen en gevolgen voor uw staf, denk daarbij aan invoering van het zorgprestatiemodel, uitstroom van personeel, implementatie van het kwaliteitsstatuut en omgaan met dienstenproblematiek
 • Presentatie van eigen casus en vraagstukken, waarin u de status en vormgeving van uw eigen medische staf alsmede uw belangrijkste vraagstukken kunt toelichten
 • Beleid en besturing, waarin aandacht is voor de rol inrichting van bestuur van de ggz-instelling, de diverse stakeholders en de cyclus van beleidsvorming en sturing
 • Samenwerking en leiderschap, met focus op samenwerking met de raad van bestuur, met andere stakeholders en binnen uw staf, daarbij is er aandacht voor uw persoonlijk leiderschap hierin
 • Beinvloeden en onderhandelen, om als stafbestuurder de doelen van de staf en die van uw partners te bereiken
 • Financiële sturing van een ggz-instelling met een praktische insteek en inclusief de effecten van het nieuwe zorgprestatiemodel
Inschrijven

Ervaring

Rixt Riemersma (psychiater) over de training Besturen medische staf in een ggz-instelling:

“Deze cursus heeft mij inzicht gegeven in de positionering die de medische staf kan innemen in een ggz-instelling. De verschillende aspecten die komen kijken bij het besturen van een vereniging medische staf, met name het gesprekspartner zijn van het bestuur van de instelling en het vertegenwoordigen van de achterban, komen op een verhelderende manier aan bod. Last but not least, de uitwisseling van ervaringen en kennis met collega’s uit andere instellingen brengt ons gezamenlijk verder in het proces van een grotere betrokkenheid bij beleid.”

Inschrijven

Programmaleider

Katrien Hendriks is programmaleider van deze tweedaagse training. Zij is een ervaren trainer en sinds 2010 actief als adviseur Organisatie & Financiering bij de Federatie Medisch Specialisten. Naast haar betrokkenheid bij veel beleidsdossiers die voor ggz-instellingen relevant zijn, kent zij de bestuurlijke wereld binnen ggz-instellingen en was zij betrokken bij de totstandkoming van het platform ggz van de Federatie, de LAD en de NVvP.

Inschrijven

Inschrijven

Inschrijven is het hele jaar door mogelijk. Als de training al is gestart of vol is, wordt u op de wachtlijst geplaatst. U krijgt bericht zodra er een nieuwe groep start.

Inschrijven

Anderen bekeken ook

Meer weten?

Heeft u vragen of wil je informatie over deze opleiding die je niet op deze pagina vindt? Neem dan contact op met het team van De Academie voor medisch specialisten.

088 - 505 34 33
E-mail ons