FAQ items aan het laden...
Ethiek van leven en zorgen2019-11-12T13:24:49+01:00

Project omschrijving

Ethiek van leven en zorgen

Verdieping en persoonlijke verrijking voor werk en privéleven

Het programma Ethiek van leven en zorgen legt een brug tussen ethiek, filosofie en het werken en leven van deelnemers die werkzaam zijn in de medische sector. In dit programma besteden we aandacht aan morele vragen rondom het zorgproces, het eigen functioneren als professional, de inrichting van de zorg in onze samenleving en de inrichting van het eigen leven. Doel van de cursus is om het eigen morele gevoel te ontwikkelen en helderheid te krijgen in het eigen ethisch handelen, zowel in het werk als privé.

In het programma staat het gesprek tussen de deelnemers over de eigen morele vragen centraal. Dat gesprek wordt gevoed door de gezamenlijke bestudering en bespreking van een aantal klassieke teksten over ethiek. Deze worden toegelicht door diverse hoogleraren die daarin gespecialiseerd zijn. De inzichten die dit oplevert passen we toe op gezamenlijk te bespreken casuïstiek uit leven en werk van de deelnemers.

De cursus vereist filosofische interesse, maar geen filosofische voorkennis. Elke praktiserend arts kan meedoen.

Programma
Het programma bestaat uit negen modules van een (halve) middag en avond:

 • Module 1: Leidmotief – introductie en bespreking van ieders startvraag
 • Module 2: Voortreffelijkheid – de deugdethiek van Aristoteles
 • Module 3: Plicht – de ethiek van Kant
 • Module 4: De dood van God – Nietzsche
 • Module 5: Waarde – het begrip ‘waarde’ in de (zorg)economie
 • Module 6: Goed zorgen – de ethiek van het zorgen
 • Module 7: Een goede dokter – ethiek van professie en bureaucratie
 • Module 8: Gezondheid – hoe maakbaar is het goede leven?
 • Module 9: Antwoorden? – bespreking van afsluitende essays

8,6

Deze opleiding wordt door deelnemers gewaardeerd met een 8,6

Doelgroep
Medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en overige medici.

Duur
9 modules worden gegeven van 15.30 – 21.30 uur

Accreditatie
wordt aangevraagd (ABAN).

Locatie
Regio Utrecht.Overige bijzonderheden
Maximaal 10-12 deelnemers

Inschrijven

Waarom kiezen voor Ethiek van leven en zorgen?

 • Verdieping: kennis van persoonlijke drijfveren draagt bij aan weloverwogen keuzes en meer welzijn.
 • Focus: handvatten om te doen wat u als persoon belangrijk vindt.
 • Kleine groep maakt individuele begeleiding en intensieve interactie mogelijk.
 • Ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek.
 • Kennis en toepassing van ethiek en filosofische inzichten, toegelicht door hoogleraren van diverse universiteiten.
 • Programmaleiding is in handen van dr. Pieter Wijnsma, zelfstandig adviseur en coach en onderzoeker ‘goed zorgbestuur’ bij Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Keynote speaker in het programma is hoogleraar Arjo Klamer, Economie van Kunst en Cultuur, Erasmus Universiteit.

 • De Academie voor Medisch Specialisten is gespecialiseerd aanbieder en kent de medische praktijk.
Inschrijven

Ervaring

Dink Legemate (Hoofd Chirurgie) over het programma Ethiek van leven en zorgen:
“Bij mij groeide de overtuiging dat kennis van de filosofie meerwaarde kon bieden voor mijzelf en voor mijn vak. Een cursus hierover die zowel persoonlijk als gezondheidszorg-georiënteerd was, vormde een extra stimulans. Samen met beroepsgenoten maak je in vogelvlucht kennis met de medische filosofie. Je verdiept je in de grote denkers uit de geschiedenis in de tijdsperiode waarin zij hebben geleefd. Hierdoor ga je inzien dat het moment waarop jij leeft en jouw plek op aarde grotendeels bepalend zijn voor hoe je tegen dingen aankijkt. In de geneeskunde bijvoorbeeld zijn wij heel erg wetenschappelijk georiënteerd. Dat model hang ik ook zeer aan, maar je realiseert je dat veel mensen heel anders naar ziekten kijken en zich meer laten leiden door intuïtie en overtuiging. De cursus heeft absoluut iets toegevoegd aan mijn manier van denken. Je komt los van je eigen denkstructuren, krijgt verdiepend inzicht en leert relativeren.”

Inschrijven

Ervaring

Keynote speaker Arjo Klamer (hoogleraar Economie van Kunst en Cultuur, Erasmus Universiteit Rotterdam):
“Mensen in de gezondheidszorg, zorgverleners en ook bestuurders, worden voortdurend geconfronteerd met belangrijke vragen. Op grond waarvan neem je bepaalde beslissingen? Voor belangrijke morele en ethische kwesties, bestaan verschillende bronnen, die vaak eeuwen oud zijn. Die leggen we naast het eigen morele kompas. Deelnemers zeggen vaak dat de cursus ook bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het dwingt hen na te denken over hoe ze bezig zijn en ze worden zich bewust van wat werkelijk belangrijk voor ze is.”

Inschrijven

Inschrijven

Inschrijven is het hele jaar door mogelijk.
We kiezen bewust voor een kleine groep (maximaal 12 deelnemers) om maximaal leereffect te bereiken. Dus schrijft u zich tijdig in.

Inschrijven lid
Inschrijven niet-lid

Anderen bekeken ook

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u informatie over deze opleiding die u niet op deze pagina vindt? Neem dan contact op met:
Anita van Amerongen (opleidingscoördinator)

030 – 247 4197
E-mail Anita