Project Description

Masterclass Opleiden in Samen beslissen

Voor opleiders, supervisors en leden opleidingsgroep

Samen beslissen
Samen beslissen is een proces waarin zorgprofessional en patiënt samen bespreken welke behandeling of zorg het beste bij de patiënt past. Hierbij worden alle opties, voor- en nadelen, voorkeuren en omstandigheden van de patiënt meegenomen. Als onderdeel van het thema Passende zorg wordt het belang van Samen beslissen steeds groter.

Masterclass
De Masterclass Opleiden in Samen beslissen is speciaal voor stafleden die a(n)ios en en co-assistenten begeleiden bij het ontwikkelen van de professionele en communicatieve vaardigheden die nodig zijn bij Samen beslissen.

De Federatie Medisch Specialisten ontwikkelde deze Masterclass in het kader van project Opleiden 2025 in samenwerking met het Erasmus MC.

Het programma van de masterclass bestaat uit één dagdeel training en een online terugkommoment met daartussen één tot twee maanden.

Het eerste dagdeel is fysiek en gericht op het delen van kennis, modellen, handreikingen en tools rond opleiden in Samen beslissen. Denk daarbij aan de Handreiking Samen beslissen gesprekken observeren en aan de Observatietool en de Evaluatietool.

Tijdens het eerst dagdeel is er gelegenheid om te oefenen met het gestructureerd geven van feedback, het ondersteunen van informeel leren en het gebruik van een beveiligd videofeedbacksysteem om de ontwikkeling van vaardigheden van a(n)ios en co-assistenten goed te monitoren.

Na het eerste dagdeel kunnen deelnemers het geleerde – inclusief het videofeedbacksysteem – in de praktijk toepassen.

Eén of twee maanden na het eerste dagdeel vindt in onderling overleg een online terugkommoment plaats.

Deelnemers kunnen dan reflecteren op hun ervaringen en er vindt verdieping plaats aan de hand van meer complexe situaties en dilemma’s.

Tijdelijk lager cursusgeld door subsidie
De Academie ontvangt van de Federatie tijdelijk een tegemoetkoming in de kosten vanuit een subsidie van het Programma Uitkomstgerichte Zorg. Dit betekent dat deelnemers gedurende de subsidieperiode tegen een lager cursusbedrag kunnen deelnemen.

 

Doelgroep
Opleiders, supervisors en leden van de opleidingsgroep die a(n)ios en co-assistenten begeleiden in Samen beslissen

Duur
Eén dagdeel, met na één tot twee maanden een online terugkommoment

Groepsgrootte
10 tot 15 deelnemers

Locatie
Eerste dagdeel omgeving Utrecht, tweede dagdeel online

Accreditatie
ABAN 4 punten

Cursusgeld
Gedurende de subsidieperiode bedraagt het cursusgeld € 300 per deelnemer (daarna € 550)

Bijzonderheden
Neem contact met ons op voor meer informatie en/of wanneer de wens bestaat om Masterclass incompany te organiseren; tijdens de subsidieperiode geldt ook hiervoor een sterk gereduceerd tarief

Inschrijven

Waarom kiezen voor onze Masterclass Opleiden in Samen beslissen?

  • Direct toepasbaar in de praktijk bij het begeleiden van a(n)ios en co-assistenten
  • Volop ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek en daarmee voor (dilemma’s in) de dagelijkse praktijk
  • Intensieve interactie en individuele begeleiding dankzij een kleine cursusgroep met ondersteuning van trainingsacteurs om praktijksituaties na te bootsen
  • De Academie voor medisch specialisten is gespecialiseerd aanbieder en kent de medische praktijk
Inschrijven

Na het volgen van de Masterclass:

  • Ben je je bewust van de meerwaarde om impliciete kennis van en ervaringen met Samen beslissen met elkaar te delen

  • Ben je je ervan bewust dat Samen beslissen een omslag in het denken en handelen betekent

  • Heb je handvatten gekregen om a(n)ios en co-assistenten te begeleiden in het leerproces rond Samen beslissen

  • Kun je gesprekken gerichter observeren en specifieke feedback geven op Samen beslissen

  • Beschik je over praktische handvatten om Samen beslissen in te bedden in de werkzaamheden

  • Heb je je eigen competenties ten aanzien van Samen beslissen kunnen aanscherpen

Inschrijven

Tip

Naast de Masterclass Samen Beslissen voor opleiders, supervisors en opleidingsgroepen biedt De Academie ook een de Upgradetraining Samen Beslissen aan voor a(n)ios. Wanneer wordt gekozen voor een incompany variant kan het van grote meerwaarde om de Masterclass en Upgradetraining te integreren en het programma gezamenlijk te doorlopen.

Wil je eerst meer weten over de aanpak en het opleidingsaanbod rond Samen beslissen? Kies dan eerst voor de Inspiratiesessie Leren Samen beslissen.

Inschrijven

Inschrijven is het hele jaar door mogelijk. Als de opleiding al is gestart of vol is, wordt u op de wachtlijst geplaatst. U krijgt bericht zodra er een nieuwe groep start.

Belangrijke informatie: Vanwege de groepsdynamiek geldt voor deze training dat wanneer u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn op één of meerdere  van de trainingsdagen, deze niet meer ingehaald kan worden op een ander moment. Weest u zich daar alstublieft van bewust voordat u zich inschrijft.

Inschrijven

Vragen over deze opleiding?

Heeft u vragen of wilt u informatie over deze opleiding die u niet op deze pagina vindt? Neem dan contact op met het team van De Academie voor medisch specialisten

088 – 505 34 33
Contact