FAQ items aan het laden...
Masterclass startende (ont)regelaar in de zorg2019-09-23T15:44:08+01:00

Project omschrijving

Masterclass startende (ont)regelaar in de zorg

Meer tijd, meer autonomie, minder regels, minder bureaucratie

Medisch specialisten besteden inmiddels 40 procent van hun tijd aan administratie. Dit is niet alleen zonde van de tijd, het heeft voor velen een negatief effect op het werkplezier.

Onder de leus ‘laat dokters dokteren’ heeft de Federatie de strijd aangebonden met het veelkoppig monster van de bureaucratie. Het ministerie is met het meerjarig actieplan (Ont)regel de Zorg gestart. En met de Raad voor Volksgezondheid en Zorg denkt de Inspectie na over hoe we in de zorg toe kunnen werken naar andere manieren van verantwoorden.

Ondanks al deze aandacht, lijkt de administratiedruk in de ziekenhuizen vooralsnog eerder toe dan af te nemen. Ook geeft driekwart van de medisch specialisten aan niet het gevoel te hebben zelf iets aan de regeldruk te kunnen doen.

Niets blijkt minder waar. Waar medisch specialisten de handen ineen slaan, weten ze wel degelijk de regeldruk terug te dringen. Hoe krijgt u dit zelf voor elkaar? Wat kunt u als medisch specialist doen om uw werk minder bureaucratisch in te richten?

Om u hiermee te helpen, is De Academie een samenwerking gestart met Stichting (Ont)Regel de zorg. De Stichting is opgericht door VvAA en De Argumentenfabriek om zorgverleners te helpen in hun strijd tegen de bureaucratie. Samen met de dokters van Het Roer Moet Om staan VvAA en De Argumentenfabriek aan de wieg van de brede beweging (Ont)Regel de zorg. Ze hebben samen met de Federatie de landelijke ‘schrapsessies’ voor medisch specialisten begeleid en de ‘Trechter van Verdunning’ ontwikkeld. Ze hebben inmiddels ook ruime ervaring met ontregelwerk binnen instellingen.

De Masterclass ‘startende (ont)regelaar in de zorg’ is ontwikkeld voor medisch specialisten die goed beslagen ten ijs willen komen als ze in hun eigen ziekenhuis de regeldruk radicaal willen gaan aanpakken.

Doelgroep
Medisch specialisten die willen bijdragen aan het (ont)regelen van de zorg; medici die in de verschillende gelaagdheden in het ziekenhuis te maken hebben met onnodige processen en structuren en dit willen aanpakken.

Duur
Een middag/begin avond van vijf lesuren

Accreditatie
Accreditatie 5 punten (ABAN)

Locatie
De Academie in Utrecht

Kosten
Leden FMS en VvAA: € 745,-
Niet-leden: € 795,-

Overige bijzonderheden
Maximaal 15 deelnemers.

Inschrijven

Waarom kiezen voor onze masterclass?

  • Met deze masterclass krijgt u de unieke mogelijkheid om snel en eenvoudig te leren hoe u in de dagelijkse praktijk de bureaucratie effectief kunt terugdringen.

  • U leert de uitgangspunten voor het doeltreffend inzetten van schrap- en verbetertechnieken, zoals het werken met de ‘Trechter van Verdunning’.

  • U krijgt inzicht in het ontstaan van bureaucratie en de herkomst van de regeldruk in de zorg.

  • U ontwikkelt inzicht in de krachten waarmee u te maken krijgt als u in uw eigen instelling met de regeldruk aan de slag gaat en leert hoe uw collega’s in andere instellingen hiermee omgaan.

  • U leert oplossingsrichtingen die u helpen om de zorg in uw instelling ook duurzaam minder bureaucratisch te maken.

  • Intensieve interactie in kleine groep.

  • Ruimte voor eigen casuïstiek en uitwisseling van ervaringen.

  • Les van ervaren docenten die met artsen en verpleegkundigen uit het hele land het gedachtengoed achter (Ont)regel de Zorg hebben ontwikkeld.

  • De Academie voor Medisch Specialisten is gespecialiseerd aanbieder en kent uw praktijk.

  • Stichting (Ont)Regel de zorg is gespecialiseerd aanbieder vanuit de ontregelpraktijk.

Inschrijven

Programma

13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Introductie
14.30 uur – 16.00 uur Het gedachtegoed achter (Ont)Regel de Zorg: aan de slag met de Trechter van Verdunning.
16.00 uur – 16.15 uur Pauze
16.15 uur – 17.45 uur Ontregelen organiseren: hoe pak u dit aan in de dagelijkse praktijk van je eigen ziekenhuis. Hoe gaat u om met interne en externe belanghebbenden?
17.45 uur – 18.15 uur Pauze
18.15 uur – 20.15 uur De toekomst: Duurzaam (Ont)Regelen. Oplossingenkaart. Anders verantwoorden. Anders denken over administratie.
20.15 uur Evaluatie en afsluiting
Inschrijven

Cursusleider

Kees Kraaijeveld – cursusleider, medeoprichter en directeur van De Argumentenfabriek en medeoprichter van Stichting (Ont)Regel de zorg
De Argumentenfabriek is inhoudelijk van meet af aan betrokken geweest bij het initiatief van actiecomité Het Roer Moet Om en VvAA om de zorg te ontregelen. De fabriek heeft het denkwerk van de denktank (Ont)regel de zorg mogen begeleiden, heeft de schrapconferentie in november 2017 inhoudelijk mede vormgegeven, en heeft de schrapsessies ontworpen en in goede banen geleid. Kees is mede-initiator van het platform Zó werkt de zorg en heeft in die hoedanigheid meerdere boeken geschreven over het Nederlandse zorgstelsel. Kees studeerde geneeskunde, psychologie, filosofie en journalistiek.

Inschrijven

Inschrijven

Inschrijven is het hele jaar door mogelijk. Als de training al is gestart of vol is, wordt u op de wachtlijst geplaatst. U krijgt bericht zodra er een nieuwe groep start.

Inschrijven lid
Inschrijven niet lid

Anderen bekeken ook

Meer weten?

Heeft u vragen of wil je informatie over deze opleiding die je niet op deze pagina vindt? Neem dan contact op met Henriette Faas van De Academie:

030 – 247 4197
E-mail