Project Description

Masterclass Startende toezichthouder

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg

Medisch specialisten nemen in toenemende mate verantwoordelijkheid voor besturing, toezicht en governance van instellingen in en buiten de medische sector. Dat is in lijn met de steeds breder gedragen opvatting dat artsen maatschappelijke rollen vervullen en hun loopbaan buiten het eigen ziekenhuis verbreden. Zoals onder meer beschreven in het visiedocument over de toekomstige rol van artsen.

Governance komt in de rol en taak van een medisch specialist voor bij:

 • zitting in de raad van toezicht of raad van bestuur in ziekenhuisorganisaties.
 • eigen governance-structuren in maatschappen of andere gremia.
 • zitting in de raad van toezicht in zorggerelateerde instellingen of stichtingen.
 • Daarnaast heeft de medisch specialist in toenemende mate te maken met de dynamiek van toezicht houden in de verschillende gelaagdheden in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld als lid vakgroep ten opzichte van het vakgroep bestuur, MSB en ontbrekende toezichthouders. Maar ook vanuit de kernstaf, of als staflid ten opzichte van de raad van toezicht van het ziekenhuis.

Uw redenen tot het volgen van de masterclass kunnen dus op meerdere niveaus liggen. En dan wilt u weten waar u het over hebt. Daarom is De Academie een samenwerking gestart met Governance University. Een kennisinstituut voor bestuurders en directeuren, commissarissen en toezichthouders, secretarissen en andere governance-specialisten. Sinds 2006 verzorgen zij programma’s voor deze doelgroepen. Zij werken met beslissers uit alle sectoren en weten ons inziens als geen ander de juiste toon en aanpak te vinden specifiek voor medisch specialisten.

De Masterclass Startende Toezichthouder is ontwikkeld als eerste van twee stappen op uw weg naar behoorlijk, ‘governance-proof’ bestuur in de zorg.:

 1. De Masterclass Startende Toezichthouder.
 2. Een optioneel vijfdaags vervolgprogramma van Governance University, dat hier volledig op aansluit. Meer informatie en aanmelden kan via de website van Governance University.

Doelgroep
Medisch specialisten die zitting hebben of willen nemen in een raad van toezicht of raad van bestuur; medici die in de verschillende gelaagdheden in het ziekenhuis te maken hebben met eigen governance-structuren.

Duur
Een middag/begin avond van vijf lesuren

Accreditatie
Cedeo erkenning vanuit Governance University
Accreditatie 5 ABAN 

Locatie
Omgeving Utrecht

Kosten
€ 745,-

Overige bijzonderheden
Kleine groepen optimaal leereffect

Inschrijven

Waarom kiezen voor onze masterclass?

 • Met deze masterclass krijgt u de mogelijkheid om laagdrempelig kennis te maken en te oefenen met ‘boardroom dynamiek’ en uitgangspunten van goed bestuur, toezicht en governance, zonder verdere verplichtingen.
 • U kunt naadloos aansluiten op een opleiding tot professioneel commissaris of bestuurder met ervaren mensen van buiten de sector.
 • U verwerft inzicht in de specifieke toegevoegde waarde die u (vanuit uw persoonlijke eigenschappen) als commissaris of bestuurder in een organisatie kunt leveren.
 • Intensieve interactie in kleine groep.
 • Ruimte voor eigen casuïstiek en uitwisseling van ervaringen.
 • Les van ervaren docenten.
 • De Academie voor medisch specialisten is gespecialiseerd aanbieder en kent uw praktijk.

 • Governance University is gespecialiseerd aanbieder vanuit de governance-praktijk.
Inschrijven

Programmaleider

Joost de Bie (programmaleider, kinderarts, lid RvT Yulius GGZ) over de masterclass:
“De afgelopen jaren bemerkte ik steeds meer dat toezichthouden echt iets extra’s kan brengen. Dokters gaan (gelukkig) steeds meer meesturen in de zorg (op allerlei niveaus) en overzien het speelveld als geen ander. Mede daardoor zijn zij ook uitermate geschikt om toezicht te houden maar dat gebeurt mijns inziens nog onvoldoende. Dat was dan ook voor mij de aanleiding om deze Masterclass in samenwerking met de Academie van Medisch Specialisten en de Governance University te organiseren.”

Inschrijven

Inschrijven

Inschrijven is het hele jaar door mogelijk. Als de training al is gestart of vol is, wordt u op de wachtlijst geplaatst. U krijgt bericht zodra er een nieuwe groep start.

Inschrijven

Anderen bekeken ook

Meer weten?

Heeft u vragen of wil je informatie over deze opleiding die je niet op deze pagina vindt? Neem dan contact op met het team van De Academie voor medisch specialisten.

088 – 505 34 33
E-mail ons