Project Description

Leergang Medisch management
in ziekenhuis, revalidatie en ggz

Leer de belangrijkste ins en outs van leidinggeven en (duaal) management

Ben je medisch specialist in een ziekenhuis, revalidatie- of ggz-instelling en ben of word je van medisch manager, vakgroepvoorzitter of afdelingshoofd? Leg dan een brede theoretische én praktische basis met deze achtdaagse leergang Medisch Management.

Je verwerkt praktische kennis en vaardigheden die nodig zijn om een leidinggevende of – eventueel duale – managementrol te vervullen in vaak bijzonder complexe zorgorganisaties.

Er is aandacht voor actuele ontwikkelingen binnen en buiten de eigen organisatie en de focus ligt op toepassing in de eigen werkomgeving en rol. Ook is er ruimte voor eigen ontwikkeling in het invullen van deze veeleisende rollen. De basis hiervoor wordt gelegd door een Persoonlijke profielanalyse die een rol speelt om meerdere trainingsdagen en kan worden gebruikt bij de twee begeleide, online intervisiemomenten.

De Academie zet verschillende, deskundige trainers in die expert zijn op hun vakgebied én thuis zijn in de medisch-specialistische zorg. De leergang wordt gecoördineerd door een ervaren programmaleider.

Het programma bestaat uit de volgende modules:

Dag 1:
Governance van de zorginstelling en duaal management
Ontwikkelingen in de zorg en vertaling naar strategie en beleid

Dag 2:
Financiering van de zorginstelling en financiële sturing
Organisatie van de kwaliteitscyclus

Dag 3:
Powerdynamics – invloed op het krachtspel binnen samenwerking
Investeren in een veilig werk- en leerklimaat

Begeleid online intervisiemoment

Dag 4:
Leidinggeven, coachen, aanspreken

Dag 5:
Invulling HR-verantwoordelijkheid
Duurzame inzetbaarheid

Begeleid online intervisiemoment

Dag 6:
Implementatie van zorgevaluatie en gepast gebruik
Verplaatsing van zorg en coördinatie van ketenzorg

Dag 7:
Omgaan met digitalisering en administratieve lasten
Integraal capaciteitsmanagement

Dag 8:
Effectief vergaderen en besluiten nemen
Succesvol beïnvloeden en onderhandelen

Doelgroep
Aankomend of beginnend medisch managers, vakgroepvoorzitters en afdelingshoofden.

In algemene zin: in management geïnteresseerde medisch specialisten.

Duur
Acht dagen van 9.30 tot 17.00 uur gespreid over een aantal maanden plus twee online intervisiebijeenkomsten.

Accreditatie
40 punten (ABAN).

Locatie
Diverse locaties in het land

Kosten
€ 4.345,-

Overige bijzonderheden
Maximaal 16 deelnemers.

Op verzoek kan deze leergang – eventueel in aangepaste vorm – incompany worden verzorgd. Het is daarbij ook mogelijk om andere zorgprofessionals en bedrijfskundig managers te laten deelnemen.

Inschrijven

Waarom kiezen voor de leergang

Medisch Management?

  • Gerichte kennis en vaardigheden opdoen voor de praktijk van ziekenhuis, revalidatie- en ggz-instelling.

  • Een brede inleiding in alle relevante aspecten die in leidinggevende en managementfuncties van belang zijn.

  • Intensieve interactie in kleine groep.

  • Ruimte voor eigen casuïstiek en uitwisseling van ervaringen.
  • Een impuls voor nieuwe mogelijkheden in jouw verdere loopbaan.

  • Training van ervaren trainers en experts.

  • De Academie voor Medisch Specialisten is gespecialiseerd aanbieder en kent de praktijk én het beleid.
Inschrijven

Ervaring

Petra-Marije Greidanus (kinderarts) over de leergang Medisch management:
”De komende jaren wil ik me meer richten op managementtaken. Als basis daarvoor is deze leergang zeer geschikt. Niet te lang, maar wel compleet, met een goede balans tussen theorie en praktijk. Leerzame onderwerpen waren bijvoorbeeld personeelsbeleid en marketing en communicatie. Ook het thema financieel management, over de opzet van het kostensysteem van ziekenhuizen, vond ik interessant. De deelnemers kwamen vanuit het hele land, maar veel moeilijke situaties zijn vrijwel identiek. En of die nu goed zijn opgelost of minder goed: van beide kun je leren. Al met al vond ik de opzet van de cursus goed doordacht. Alle onderdelen die er in horen te zitten, tot en met rollenspellen, kwamen ruimschoots aan bod.”

Inschrijven

Ervaring

Programmaleider Katrien Hendriks:
“De rol van medisch manager, vakgroepvoorzitter of afdelingshoofd is uitdagend. Op het snijvlak van het medisch en het bedrijfskundig domein draag je – al dan niet duaal – de verantwoordelijkheid voor een cluster/zorgeenheid, afdeling of vakgroep/team. Dit vraagt om kennis van de werking van de organisatie, de besturing, de planning- en controlcyclus, maar ook inzicht in actuele thema’s als integraal capaciteitsmanagement en omgaan met digitalisering. Daarnaast zijn leidinggevende vaardigheden belangrijk, denk aan coachen en aanspreken, maar ook het creëren van een veilig werkklimaat. In deze leergang Medisch Management worden naast theorie vooral praktische handvatten aangereikt die helpen deze bijzondere rollen met succes in te vullen. Als programmaleider voel ik mij verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van de modules en bewaak ik de rode draad tijdens deze leergang.”

Inschrijven

Inschrijven

Inschrijven is het hele jaar door mogelijk. We kiezen bewust voor een kleine groep (maximaal 16 deelnemers) om maximaal leereffect te bereiken. Dus schrijft u zich tijdig in. Ook incompany mogelijk, neem daarvoor contact met ons op.

Inschrijven

Anderen bekeken ook

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u informatie over deze opleiding die u niet op deze pagina vindt? Neem dan contact op met het team van De Academie voor medisch specialisten.

088 – 505 34 33
E-mail