Project Description

Verdieping van dossiers domein Beroepsbelangen

Verwerf meer diepgaande kennis van actuele dossiers

Ben je bestuurslid van een van de wetenschappelijke verenigingen met de portefeuille beroepsbelangen? Of ben je lid van de Beroepsbelangencommissie? Dan ben je betrokken bij veel dossiers. Denk aan de (door)ontwikkeling van de bekostiging, de aanvraag van wijzigingsverzoeken, het onderhoud van normtijden en het beheer van de diagnose- en verrichtingenthesaurus. Daarnaast adviseer je mogelijk ook over dossiers rond juiste zorg op de juiste plek/passende zorg, positionering, werkvorm en arbeidsvoorwaarden.

Om de belangen van jouw beroepsgroep goed te kunnen behartigen, heb je inzicht nodig in de inhoud van dossiers én de betrokken stakeholders. In deze module wordt je bijgepraat op actuele dossiers en is er ruimte om uit te wisselen en te discussiëren met collega’s van andere wetenschappelijke verenigingen.

Deze module is onderdeel van een modulaire leergang voor wetenschappelijke verenigingen. De Federatie ontwikkelde deze leergang in samenwerking met De Academie. Bestuursleden en/of commissieleden kunnen zich voor een of meer modules inschrijven.

Doelgroep
Bestuursleden en commissieleden van wetenschappelijke verenigingen met de portefeuille Beroepsbelangen

Duur
1 dag, van 9:00 tot 17:00 uur

Locatie
Omgeving Utrecht

Kosten
Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van 200 euro.

Accreditatie
ABAN 6 punten

Inschrijven

Onderwerpen 

  • Overzicht van (actuele) dossiers binnen het domein Beroepsbelangen

  • Bijbehorende speelveld van externe stakeholders en hun positie en belang(en)

  • Inzicht in de rol en werking van de Raad Beroepsbelangen

  • De rol en werkzaamheden van de adviseurs van de afdeling Beleid

  • Inhoudelijke verdieping op enkele complexe dossiers binnen het domein Beroepsbelangen waarmee elke wetenschappelijke vereniging te maken heeft

Inschrijven

De training wordt inhoudelijk verzorgd door Ernst Ziere, directeur Organisatie en Financiering van de Federatie en enkele (senior) adviseurs van de afdeling Beleid van de Federatie. Katrien Hendriks neemt deel als programmaleider.

Inschrijven

Inschrijven

Wij hanteren per keer (per datum) een maximum van drie deelnemers vanuit één wetenschappelijke vereniging. Als er voor één datum vanuit één wetenschappelijke vereniging meer geïnteresseerden, vragen wij hen om in te schrijven op een andere datum (indien beschikbaar) of op de wachtlijst. Ook wanneer een geplande module al vol is, kunnen geïnteresseerden zich inschrijven op de wachtlijst. Bij voldoende geïnteresseerden op de wachtlijst worden volgende data gepland.

Inschrijven

Anderen bekeken ook

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u informatie over deze opleiding die u niet op deze pagina vindt? Neem dan contact op met het team van De Academie voor medisch specialisten.

088 – 505 34 33
E-mail ons