FAQ items aan het laden...
Samen beslissen2019-11-11T13:56:34+01:00

Project omschrijving

Nieuw! De kunst van samen beslissen

Een praktische opleiding hoe gedeelde besluitvorming werkt in de praktijk

In de zorg aan patiënten bestaan diverse opties voor behandeling naast elkaar. Onderzoek laat zien dat het toepassen van arts-patiëntcommunicatie via principes van gedeelde besluitvorming leidt tot winst voor de patiënt. Bijvoorbeeld in de mate van geïnformeerdheid, spijtreductie, gevoel van autonomie, betere gezondheidsuitkomsten. Maar ook voor de medisch specialist. Bijvoorbeeld in de mate van tevredenheid over en structuur van het communicatieproces, relatie met en hogere therapietrouw van de patiënt. Daarnaast blijken voorlopers op het terrein van samen beslissen ook een positieve invloed te ervaren op de samenwerking met collega’s en de vakuitoefening op zichzelf.

Hoewel patiënten een grote voorkeur hebben voor samen beslissen en de meeste artsen ook positief staan ten opzichte van gedeelde besluitvorming, komt samen beslissen in de praktijk nog maar beperkt van de grond. Dit heeft voor een deel te maken met bekende barrières voor de toepassing van gedeelde besluitvorming. Zo leeft het idee dat het meer tijd kost, heerst het gevoel dat ‘men het reeds doet’ (begrip van wat het werkelijk is), of ontbreken specifieke gespreksvaardigheden.

Het kennisinstituut heeft onderzoek gedaan onder medisch specialisten over opvattingen en wensen over gedeelde besluitvorming en ontwikkelt keuze-instrumenten. Er zijn diverse implementatieprojecten, trainingen, onderzoek en implementatieprojecten opgezet in Nederland. Deze ontwikkelingen en perspectieven zijn benut bij het opzetten van deze opleiding voor de Academie van medisch specialisten: ‘de kunst van samen beslissen’.

Samen beslissen is het proces waarin de arts en de patiënt gezamenlijk bespreken welk medisch beleid het beste bij de patiënt past, waarbij alle opties, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en omstandigheden worden meegenomen (bron: De Federatie voor Medisch Specialisten, mede op basis van het door het Kennisinstituut uitgevoerde onderzoek.

Deze definitie is het uitgangspunt voor deze opleiding die is ontwikkeld door De Academie in samenwerking met prof. dr. Paul Brand (hoogleraar klinisch onderwijs en kinderarts Isala Zwolle ), drs. Haske van Veenendaal (expert gedeelde besluitvorming, gezondheidswetenschapper en onderzoeker bij Erasmus School of Health Policy & Management) en Elvira den Breejen van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Vanwege de stijgende populariteit van het onderwerp bestaat het risico dat samen beslissen als een kunstje wordt gezien, als iets dat met een paar foefjes makkelijk te leren en toe te passen is. In de cursus benadrukken we dat samen beslissen een complexe vaardigheid is die je onder de knie moet krijgen, en die je moet blijven oefenen en ontwikkelen als onderdeel van je vakbekwaamheid. En die voor veel professionals betekent dat er een nieuwe balans tussen betrokkenheid en afstandelijkheid moet worden gevonden (the art of communication) en nieuw gedrag moet worden getraind.

Een overgrote meerderheid van de medisch specialisten is het erover eens dat samen beslissen tot betere zorg leidt. Toch ervaart bijna de helft van de artsen belemmerende factoren bij het toepassen van gezamenlijke besluitvorming. Samen beslissen is geen eenmalige actie, maar een proces dat goed moet worden ingericht. In deze training komt het inrichten van dit proces op spreekkamerniveau en ziekenhuisbreed aan bod en worden de benodigde vaardigheden getraind.

Doelgroep
Medisch specialisten en aios die zich bewust willen ontwikkelen op het gebied van samen beslissen in het zorgproces

Duur
1,5 dag

Accreditatie
Accreditatie in aanvraag (ABAN)

Locatie
De Academie in Utrecht

Kosten
Leden FMS en VvAA: € 1.695,-
Niet-leden: € 1.795,-

Overige bijzonderheden
Maximaal 12 deelnemers

Inschrijven

Waarom kiezen voor deze nieuwe opleiding?

  • Gebaseerd op de eenduidige en gedragen definitie van De Federatie. Mede op basis van het door het Kennisinstituut uitgevoerde onderzoek

  • Gedegen, wetenschappelijk ontwikkeld concept dat past bij de stijgende populariteit van het onderwerp

  • Blended en modulair leerconcept dat de leerervaring nog meer integreert in de praktijksituatie

  • U ontwikkelt inzicht door uw ervaringen in kleine en vertrouwelijke setting te delen en te onderzoeken met deelnemers uit andere ziekenhuizen en instellingen

  • Leer door ‘the art of communication’ effectiever een nieuwe balans tussen betrokkenheid en afstandelijkheid te ontwikkelen

  • Intensieve interactie in kleine groep.

  • Les van ervaren docenten die ‘alles’ weten over samen beslissen

  • De Academie voor medisch specialisten is gespecialiseerd aanbieder en kent uw praktijk

Inschrijven

Programma

De opleiding heeft een ‘ blended’-vorm. Dat betekent dat deze modulair opgebouwde opleiding voor een deel uit e-learning bestaat en een deel in persoonlijke kennisbijeenkomsten waarin ruimte is voor persoonlijk ontmoeten, netwerken, ervaringen delen en oefenen in de praktijk in een setting met acteurs. Tussentijds oefent u in de praktijk met gerichte opdrachten en individuele feedback. Aangevuld met opnames van de praktijkoefeningen die ook professioneel worden geëvalueerd met de docenten en de andere deelnemers tijdens de terugkomdag. Op verzoek kan de training worden aangevuld met coaching-on-the-job en patiëntervaringsonderzoek met bijvoorbeeld focusgroepen.

Inhoud
Wat is samen beslissen eigenlijk en wat is er nieuw aan? Wat betekent het voor mij persoonlijk? Wat kan ik anders doen dan dat ik nu doe? Wat is effectief en welke hulpmiddelen zijn er? Welke obstakels kan ik verwachten als ik er zelf mee aan de slag ga? Deze interactieve opleiding beoogt een voortdurende interactie tussen theorie en praktijk om de weerbarstigheid van invoering van het samen beslissen in de praktijk op tafel te krijgen en te kunnen aanpakken.
Met mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te trainen. Er is een e-learning in combinatie met een praktijkopdracht waarin deelnemers feedback en desgewenst coaching krijgen van een expert op basis van een opgenomen consult.

Voorbereiden
Deze interactieve en pragmatische training waarin we werken aan de beantwoording van al uw vragen over het efficiënt betrekken van patiënten in besluitvorming bereidt u voor met:
• Doornemen e-learning met uitleg en achtergronden over gedeelde besluitvorming;
• Onderzoeken van de ambities die elke deelnemer zich op dit gebied stelt en de barrières die u hierbij ervaart of verwacht;
• Aanbieden van hulpmiddelen zoals (extra) ondersteunende literatuur en een opname-USB voor het opnemen van uw consult die u in de praktijk wilt evalueren;
• Oefenen in uw praktijk van de benodigde vaardigheden;
• Reflecteren op de geboekte winst en de wijze waarop een (nog) groter effect kan worden bereikt.

Opleidingsdagen
Dag 1
1. Wat is samen beslissen (echt (niet))? Wat verstaat elke deelnemer onder samen beslissen?
Reflectie met een video op wat samen beslissen eigenlijk inhoudt. Zijn er vaste onderdelen? Toelichting basis 4-stappenmodel over samen beslissen van Stiggelbout (LUMC, 2015).
o Stap 1: keuze
o Stap 2: opties
o Stap 3: waarden en voorkeuren
o Stap 4: beslissing

2. Hoe beoordeel ik in een gesprek of er sprake is van samen beslissen?
Introductie van observatie-instrument OPTION-5 waarmee kan worden vastgesteld in welke mate samen beslissen volgens de 4 stappen in een consult tot uiting komt. Wat blijkt makkelijk en moeilijk in de praktijk? Hoe kun je daar op anticiperen?

3. Eigen leervraag en casus
Opstellen van de eigen leervraag op basis van de e-learning die vooraf is gevolgd en daarbij de observaties die de training biedt. Integreren van deze persoonlijke leervraag in de meegenomen casus, zodat in het oefenen met een acteur hier specifiek een andere ervaring ontstaat.

4. Wat zijn effecten van gedeelde besluitvorming en de waardering door patiënten?
Als medisch specialist heeft u een beeld van wat samen beslissen is. U past dit in meer of mindere mate toe in de praktijk. In dit onderdeel spiegelen we uw eigen perspectief en ervaring tegen de theorie die onder het concept van samen beslissen ligt. Hierdoor stelt u als deelnemer uw eigen ambities op het gebied van gedeelde besluitvorming wat bijdraagt aan implementatie ervan in de praktijk.

5. Casus oefenen met acteur, leervraag en stappenmodel
De benadering van de ingebrachte, persoonlijke casus is coachend en feitelijk: hoe kijkt de deelnemer zelf naar de situatie, wat gaat goed en waar ligt de wens tot verbetering. Hoe kan de deelnemer dit realiseren? Hierin werken we s amen met deelnemers, acteur en de docent.

6. Afsluiting van dag 1
Een korte terugblik. Wat waren inzichten en welke vragen zijn er? Zijn er speciale wensen voor dag 2? Elke deelnemer stelt zijn/haar leervraag bij, die als uitgangspunt geldt voor de opdracht ter voorbereiding van dag 2 waarin de persoonlijke praktijkopdracht centraal staat.

Dag 2 (1 dagdeel)
1. Terugkijken/luisteren opgenomen consulten
Elke deelnemer bespreekt de twee zelf voorbereide en gekozen praktijkfragmenten met de groep en ontvangt feedback en tips, waarbij een persoonlijke evaluatie door Haske van Veenendaal.

2. Afsluiting dag 2> conclusies, vragen en theorie
Vanuit de opgedane ervaringen volgen conclusies en vragen die onderbouwd worden met een theoretische samenvatting van wat nodig is voor implementatie in de praktijk. Gecompleteerd met tips over hoe om te gaan met het toepassen van samen beslissen in het team en de organisatie. Met onderbouwing van effectieve instrumenten zoals keuzehulpen, consultkaarten en de 3 goede vragen.

Inschrijven

Cursusleider

prof. dr. Paul L.P. Brand, kinderarts, hoofd medisch opleidingsbeleid Isala Academie, programmaleider Professioneel Functioneren Medische Staf Isala, hoogleraar klinisch onderwijs UMCG, tevens auteur van ‘Dansen met de dokter’

drs. Haske van Veenendaal, gezondheidswetenschapper en onderzoeker bij Erasmus School of Health Policy & Management, promovendus op thema ‘samen beslissen’

Zo nodig wordt een expert uitgenodigd indien er zich bijzondere vragen uit de groep voordoen.

Inschrijven

Inschrijven

Inschrijven is het hele jaar door mogelijk. Als de training al is gestart of vol is, wordt u op de wachtlijst geplaatst. U krijgt bericht zodra er een nieuwe groep start.

Inschrijven lid
Inschrijven niet lid

Anderen bekeken ook

Meer weten?

Heeft u vragen of wil je informatie over deze opleiding die je niet op deze pagina vindt? Neem dan contact op met het team van De Academie voor Medisch Specialisten.

030 – 247 4197
E-mail ons