Opleiding en training op het gebied van intercollegiale coaching 

Intercollegiale coaching is een vorm van werkgerelateerd leren op basis van gesprekken met een gelijkwaardige collega. Een coachende omgeving draagt bij aan een betere kwaliteit. De Academie biedt vier opeenvolgende trainingen voor medisch specialisten die zich willen bekwamen in het coachen van collega’s.

Lagere cursusprijs

De Academie kiest ervoor om de Medisch Coach opleiding niet voor EQA-certificering aan te bieden bij NOBCO. Wij voorkomen daarmee dat we de hoge certificeringskosten voor De Academie moeten doorberekenen in onze cursusprijs.

 Als coach aansluiten bij NOBCO

Je kunt je toch aansluiten bij NOBCO als coach, ook al is onze Medisch Coach opleiding niet EQA gecertificeerd. Daarvoor moet je zelf wat meer moeite doen. Je overlegt aan NOBCO de volgende bewijsstukken:

–  Bewijs van deelname aan de vier levels van onze Medisch Coach opleiding en eindevaluatie met onze trainers

– Bewijs van coachervaring met minimaal 5 coachees en 50 coachuren in de afgelopen drie jaar

– Bewijs van eerste coachklant middels een contract of mailbevestiging

Alle informatie over jezelf aansluiten bij NOBCO vind je via deze link.

Lid worden van het intercollegiaal coachesnetwerk

De Academie richt in 2023 een intercollegiaal coachesnetwerk op. Het intercollegiaal coaches netwerk van De Academie ondersteunt intercollegiaal coaches door een vermelding op de website van De Academie en een jaarlijkse – verplichte – bijscholing. Deelnemers aan het netwerk betalen een jaarlijkse individuele financiële bijdrage (nog vast te stellen). Om lid te worden van het intercollegiaal coachesnetwerk heb je de vier levels van onze Medisch Coach opleiding doorlopen en heeft een succesvolle eindevaluatie met onze trainers plaatsgevonden. Daarnaast doe je in de praktijk structureel intercollegiaal coacheswerk.

Wil meer weten over het intercollegiaal coachesnetwerk (in oprichting), mail dan naar info@academiems.nl.

Heb je vragen over onze vier levels Medisch Coach? Of wil je in je eigen zorginstelling een groep collega’s tot intercollegiaal coach opleiden? Neem dan contact met ons op.  

Naar onze contactgegevens