Opleiding en training op het gebied van intercollegiale coaching 

Intercollegiale coaching is een vorm van werkgerelateerd leren op basis van gesprekken met een gelijkwaardige collega. Een coachende omgeving draagt bij aan een betere kwaliteit. De Academie biedt vier opeenvolgende trainingen voor medisch specialisten die zich willen bekwamen in het coachen van collega’s.

Sluit je aan bij het Intercollegiaal Coachesnetwerk

De Academie richt in 2023 het Intercollegiaal Coachesnetwerk op. Dit netwerk ondersteunt intercollegiaal coaches door vermelding op de website van De Academie en jaarlijkse – verplichte – bijscholing.

Deelnemers aan het netwerk betalen een jaarlijkse, financiële bijdrage (nog vast te stellen). Om lid te worden van het intercollegiaal coachesnetwerk heb je de vier levels van onze Medisch Coach opleiding doorlopen en heeft een succesvolle eindevaluatie met onze trainers plaatsgevonden. Daarnaast doe je in de praktijk structureel intercollegiaal coacheswerk.

Wil meer weten over het intercollegiaal coachesnetwerk (in oprichting), mail dan naar info@academiems.nl.

Als coach aansluiten bij NOBCO?

De Academie kiest ervoor om de Medisch Coach opleiding niet voor EQA-certificering aan te bieden bij NOBCO. Wij voorkomen daarmee dat we de hoge certificeringskosten voor De Academie moeten doorberekenen in onze cursusprijs.

Je kunt je wel zelf aansluiten bij NOBCO als coach, ook al is onze Medisch Coach opleiding niet EQA gecertificeerd. Daarvoor overleg je aan NOBCO het bewijs van deelname aan onze Medisch Coach opleiding en eindevaluatie met onze trainers, het bewijs van coachervaring met minimaal 5 coachees en 50 coachuren in de afgelopen drie jaar en het bewijs van eerste coachklant. 

Alle informatie over jezelf aansluiten bij NOBCO vind je via deze link.