Aanbod voor bestuurs- en commissieleden van wetenschappelijke verenigingen

In opdracht van de Algemene Vergadering ontwikkelde de Federatie samen met de  Academie voor Medisch Specialisten een modulaire leergang voor bestuurs- en commissieleden van wetenschappelijke verenigingen.

De leergang bestaat uit 10 keuzemodules. De modules zijn erop gericht relevante kennis, bestuurlijk en organisatorisch inzicht en benodigde vaardigheden te vergroten. De modules kunnen los of in combinatie gevolgd worden. Bestuursleden en/of commissieleden van wetenschappelijke verenigingen kunnen zich voor een of meer modules inschrijven.     

Tien keuzemodules

Snel in contact?

Vragen over de inhoud of planning van modules? Neem dan contact op met ons op.

088 – 505 34 33
Contact