Over ons

Op 30 december 2008 hebben de toenmalige Orde van Medisch Specialisten (nu Federatie Medisch Specialisten), VvAA en iBMG de Academie voor Medisch Specialisten opgericht.

Het hoofddoel van de Academie is

“de exploitatie van een scholingsinstituut waarbij de overdracht van wetenschappelijke inzichten en praktische vaardigheden met een breed scala aan hoogwaardige scholingsvormen in brede zin kan bijdragen aan het functioneren van medisch specialisten en artsen in opleiding tot specialist”.

Het tweede vak
Door haar activiteiten ondersteunt de Academie medisch specialisten bij de uitoefening van hun vak. Een adequate uitoefening van het vak vereist immers niet alleen medisch inhoudelijke competenties, maar ook vaardigheid in de uitoefening van allerlei verschillende rollen in de zorg: als professional, collega, ondernemer, leidinggevende, bestuurder, assessor, adviseur, bemiddelaar, opleider, onderzoeker of pleitbezorger.

Competentiegebieden
Deze competenties zijn door de CCMS, gebaseerd op het CanMeds-model, vastgelegd in de zeven competentiegebieden van de medisch specialist: medisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit.

De Academie biedt medisch specialisten, andere leden van medische staven, professionals in de GGZ en aios ondersteuning bij het verwerven van kennis en kunde op alle competentiegebieden anders dan het medisch handelen zelf. Visueel komt daarom het CanMeds-model ook terug in het logo van de Academie.

Wetenschappelijk verantwoord en praktisch
De scholing is wetenschappelijk verantwoord en praktisch relevant, om medisch specialisten zo goed mogelijk te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Alle medisch specialisten kunnen gebruik maken van het scholingsaanbod van de Academie: in de algemene en categorale ziekenhuizen, de UMC’s en de GGZ. Opdat zij hun bijdrage kunnen leveren aan waar het uiteindelijk om gaat: verantwoorde, kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg, waar de samenleving op kan vertrouwen.