Onze leerstoel Medisch management en leiderschap

Sinds 1 november 2014 heeft De Academie de leerstoel ‘Medisch management en leiderschap’ ingesteld bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Waarom deze leerstoel?

Vanuit ESHPM, sectie Health Services Management & Organisation, initieert bijzonder hoogleraar Carina Hilders onderzoek op het gebied van medisch management en leiderschap, met als resultaat nationale en internationale samenwerkingen. Door de kennis en onderzoeksresultaten zullen de activiteiten van De Academie voor medisch specialisten worden versterkt. In nauwe samenwerking met de mede-aandeelhouders van de Federatie Medisch Specialisten en VvAA zal deze kennis aansluiting vinden bij de Nederlandse medisch specialisten en de Nederlandse gezondheidszorg in het algemeen en leiden tot implementatie en innovatie in de zorg. Naast dit onderzoek neemt Carina Hilders ook onderwijstaken binnen De Academie voor haar rekening, onder andere voor de opleidingen Klinisch leiderschap, Compassievol medisch leiderschap en Medische staf en ziekenhuismanagement.

Focus op de medisch specialist als verbinder

Hilders is ervan overtuigd dat de medisch specialist in de toekomst van de gezondheidszorg een essentiële rol vervult in het samenbrengen van de verschillende werelden gericht op duurzame verbeteringen en waardecreatie voor de patiënt, door het terugbrengen van de complexiteit en fragmentatie van het gezondheidszorgsysteem. Deze nieuwe en uitdagende taakstelling van de medisch specialist vraagt om nieuwe management- en leiderschapscompetenties op zowel inhoud, het (mede) aansturen van de verandering, als het functioneren in een veranderende sector. Deze leerstoel biedt de structuur voor kennisontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van effectiviteit van leiderschapsstijlen in veranderende zorgorganisaties in relatie tot de uitkomst van de zorg.

Medisch leiderschap op de agenda

Carina Hilders: “In het belang van de patiënt moeten we het thema ‘medisch leiderschap’ meer op de agenda krijgen. Zorgprofessionals moeten zich tegenwoordig bewegen binnen twee verschillende domeinen. Aan de ene kant is er de meer technische benadering van de gezondheidszorg, zoals het optimaliseren van processen, managementsystemen, kwaliteit en veiligheid. Aan de andere kant is er het ‘softere’ domein, dat te maken heeft met compassie, ethische waarden en of een patiënt een behandeling wel of niet wil. Medisch leiderschap omvat datgene wat die twee domeinen samenbrengt. Op elk niveau: in de spreekkamer, binnen het bestuur van een ziekenhuis, bij VWS en in de maatschappij. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat de medisch professional als geen ander die rol kan invullen. Immers, de medisch specialist kan wel leren managen, maar een manager wordt nooit een dokter. Moeten alle dokters meteen manager worden? Nee, maar ze moeten wel de verbinding kunnen maken tussen de domeinen. Dat de dokter weet waar het over gaat in het ziekenhuis. Denk aan kosten, doelmatigheid, verspilling… allemaal thema’s in de huidige gezondheidszorg. Maar ook dat de dokter, vanuit een meer coachende rol, weet wat voor de patiënt belangrijk is en hierdoor de beste zorg op maat kan leveren. Het is van groot belang dat we als medisch professional onze invloed kunnen uitoefenen en dat we daarin geschoold zijn. Op die manier kunnen we, met elkaar, de zorg elke dag een stukje beter maken.”

Over Carina Hilders

Carina Hilders is gynaecoloog en directievoorzitter van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Als medisch specialist richt zij zich op het bevorderen van optimale medische zorg voor de patiënt door de medische inhoud te verbinden met bestuurlijke, organisatorische en financiële thema’s. Daarvoor was zij directeur medische zaken en stafvoorzitter van het Reinier de Graaf Gasthuis en voorzitter van de projectgroep Medisch Specialist 2015 vanuit de Federatie Medisch Specialisten. Hierbij is een visie ontwikkeld over de toekomst van de zorg en de rol van de medisch specialist. De basis voor dit gedachtengoed werd gevormd bij de business school INSEAD. Naast de verschillende functies in het ziekenhuis is zij tevens actief als voorzitter van het project ‘Verspilling in de zorg’ in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De begeleiding van verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van fertiliteitspreservatie heeft plaatsgemaakt voor meer bestuurlijke activiteiten.

Tekst van de oratie:
 Tijd voor medisch Leiderschap Van verleden naar toekomst

Lees hier het interview met Carina Hilders dat zij gaf aan de vnVa in 2018.

Meer weten?

In het kader van de leerstoel worden diverse promotieonderzoeken uitgevoerd en dit levert regelmatig publicaties op.

Onderzoek
Publicaties