Programmaraad

Ter bewaking van de kwaliteit heeft de Academie een Programmaraad ingesteld. Deze raad bestaat uit zeer ervaren opleiders en anderen die uit hoofde van hun functie een goede inschatting kunnen maken van de ontwikkelingen in de zorg, en de eisen die dit stelt aan de scholing (en het functioneren) van medisch specialisten.

 

Onafhankelijk voorzitter

sandersDrs. F.B.M. Sanders
Radioloog, Diakonessenhuis Utrecht
Oud-voorzitter Orde van Medisch Specialisten

Namens Erasmus Universiteit Rotterdam instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

 

kerkkampDr. H.E.M. Kerkkamp
Anesthesioloog, deputy chief at Hamad Medical Corporation, Qatar
kleinDr. J. Klein
Anesthesioloog en adviseur Achmea Zorgverzekeringen

Namens Federatie Medisch Specialisten

sieDr. R. Sie
Voorzitter Raad Beroepsbelangen FMS
katemevr. Dr. M.J. ten Kate-Booij
Voorzitter Raad Opleiding FMS
danielsDr. M.C.G. Daniëls
Voorzitter Raad Kwaliteit FMS

Namens VvAA

berghDr. J.H.A.M. van den Bergh
Longarts, (oud)voorzitter bestuur van de Vereniging VvAA
brugmanE.R. Brugman
Directeur kennismanagement en netwerken VvAA
rooProf. dr. A.A. de Roo
hoogleraar strategisch management in de gezondheidszorg, Universiteit van Tilburg

Buitengewoon lid

jacobs

Dr. B. Jacobs
Neuroloog, Universitair Medisch Centrum Groningen, lid namens aios en jonge specialisten


Klachtencommissie

Uit de leden van de Programmaraad wordt altijd een onafhankelijke klachtencommissie samengesteld. Deze is als volgt samengesteld:

Floris Sanders

Hans Kerkkamp

Jan van den Bergh