Praktische informatie

Accreditatie

Voor alle cursussen die zich lenen voor accreditatie wordt deze ook aangevraagd. Dat betreft alle cursussen voor medisch specialisten, zowel de cursussen via open inschrijving als incompany. Alle cursussen worden in principe geaccrediteerd, behalve de mindfulnesstrainingen.

Verhouding tot het cursusaanbod van VvAA

VvAA is één van de drie aandeelhouders in de Academie, maar biedt ook zelf al jaren disciplineoverstijgende scholing aan medici en paramedici. Die scholing staat, voor zover het de cursussen betreft waarop individueel kan worden ingetekend, ook open voor medisch specialisten. Alle scholing voor medisch specialisten en aios die in opdracht verzorgd wordt, wordt echter alleen aangeboden door de Academie. De Academie biedt scholing, die voor het grootste deel specifiek is toegesneden op de medisch specialistische zorg en daarom ook alleen bedoeld is voor medisch specialisten, andere leden van medische staven en aios. Sommige cursussen die betrekking hebben op algemene vaardigheden biedt de Academie echter aan in samenwerking met VvAA opleidingen & teamcoaching. In dat geval staan zij ook open voor andere (para-)medici. Daar waar dat het geval is wordt dat bij de betreffende cursus ook vermeld.

Kortingsregeling

De kortingsregeling verschilt per cursus. Kijk bij de betreffende cursus voor de bijbehorende voorwaarden.

  • Voor een aantal cursussen geldt dat u lid moet zijn van FMS én van VvAA om voor korting in aanmerking te komen.
  • Bij de cursussen die de Academie samen met de afdeling opleidingen van VvAA aanbiedt geldt dat lidmaatschap van alleen VvAA voldoende is.
  • Bij sommige andere cursussen, zoals IFMS en visitatietrainingen, is het lidmaatschap van alleen FMS voldoende.
  • Bij enkele cursussen voor aios geldt een kortingsregeling als lid van DJS.
  • Bij de cursussen die incompany worden aangeboden geldt geen kortingsregeling.

Vermeld uw lidmaatschapnummers in het inschrijfformulier.

Lidmaatschap VvAA

Het lidmaatschap van VvAA kost € 35,- per jaar. U kunt zich aanmelden als lid van VvAA via de website.

Aftrekbaarheid studiekosten

In veel gevallen kunnen studiekosten die u maakt als particulier worden afgetrokken van de belasting. Raadpleeg de informatie op de site van de Belastingdienst om te bepalen of dit ook voor u geldt.