Evaluatiescores

Bij al onze cursussen worden de ervaringen van de deelnemers geëvalueerd met behulp van een evaluatieformulier, dat aan het einde van de bijeenkomst wordt ingevuld. Deze werkwijze geeft een responspercentage van meer dan 90%. De uitkomsten koppelen wij terug aan de locatie en docenten, om steeds te kunnen verbeteren waar mogelijk. Daarnaast worden alle uitkomsten jaarlijks opgenomen in ons kwaliteitsjaarverslag.

De evaluatiescores zoals vermeld bij de cursuspagina’s zijn tot stand gekomen op basis van het gemiddelde van de evaluatieresultaten van de afgelopen twee jaar (of indien korter zolang de cursus al wordt gegeven).

Voor vragen over de evaluatieresultaten of ons kwaliteitsbeleid kunt u contact opnemen met het bureau of verder lezen over ons kwaliteitsbeleid.