Kwaliteit

In al onze cursussen wordt gestreefd naar het hoogste niveau van kennisoverdracht en verzorging. Wij werken met zeer gekwalificeerde docenten, kleine groepen en bewezen locaties. Om de kwaliteit van onze cursussen constant te kunnen monitoren, vragen wij al onze cursisten om na afloop een evaluatieformulier in te vullen. Deze worden met zorg verwerkt, en jaarlijks wordt middels een kwaliteitsjaarverslag gerapporteerd over de resultaten. Lees meer over de verschillende aspecten van ons kwaliteitsbeleid:

Programmaraad

Onze docenten

Algemene voorwaarden en klachtenregeling

Evaluatiescores