Bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de Academie voor Medisch Specialisten per 1 november 2014 een leerstoel ingesteld, met als doel het versterken van de activiteiten van de Academie door kennisontwikkeling. Carina Hilders is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Medisch Management en Leiderschap’.

Het symposium geeft een voorzet op de leerstoel met een fantastisch gevarieerd programma en wordt gehouden op 20 november in Rotterdam van 9.30 tot 15.15 uur.

Programma en informatie over aanmelden