Ter gelegenheid van het vertrek per 1 januari 2017 van haar directeur, Pieter Wijnsma, organiseert de Academie voor Medisch Specialisten een symposium over medisch leiderschap.

Een groot deel van de scholing van de Academie heeft betrekking op medisch management en leiderschap. In 2014 heeft de Academie bovendien een leerstoel ‘Medisch Management en Leiderschap’ ingesteld bij iBMG. De Academie levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het denken hierover en de praktische uitoefening ervan. Het ligt dus voor de hand dat het symposium ook het thema ‘medisch leiderschap’ tot onderwerp heeft.

Onder leiding van de leerstoelhouder, prof. dr. Carina Hilders, zullen diverse gerenommeerde sprekers hun licht laten schijnen over de moeizame verhouding tussen de professional en de wereld van regels en systemen en wat dat betekent voor medisch leiderschap.

Programma