De komende weken blikken we terug op de A2Award 2020; onze schrijfwedstrijd voor aios. De A2Award is bedacht door De Jonge Specialist en de Academie voor medisch specialisten en is bedoeld om een a(n)ios in het zonnetje te zetten. Het thema in 2020 is voorop in vernieuwing, gerelateerd aan het MMV Congres op 9 december. We hebben ontzettend veel mooie verhalen ontvangen, die het verdienen in de spotlight te staan. De verhalen komen uit de nulde lijn, tot de derde lijn, en de diversiteit is mooi om te lezen.

In deze terugblik ….

Voorop in vernieuwing door Sanne de Kreij

Op dit moment ben ik bezig met de module “Integraal Vernieuwen” voor mijn opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid. Dit lijkt mij het ideale moment voor het schrijven van dit stuk. Maar, de module is nog maar net gestart en ik moet eerst nog een gezondheidsprobleem bij mijn idee vinden. Dus voor nu laat het echte vernieuwen nog even op zich wachten…

Een vernieuwend coschap

Maar soms kun je meeliften op de vernieuwing van iemand anders. Een mede AIOS binnen onze GGD heeft eerdergenoemde module al afgesloten met het plan voor een nieuw coschap sociale geneeskunde. De afgelopen weken heb ik drie coassistenten online mogen begeleiden bij dit coschap. En alsof een online coschap nog niet vernieuwend genoeg is…

Een vernieuwing bij de coassistenten

De opdracht aan de coassistenten was om na vier weken een beleidsadvies te schrijven voor onze GGD over het thema “lage gezondheidsvaardigheden”. Ze hebben dit zeer succesvol gedaan en na vier weken lagen er zes volledig uitgewerkte beleidsadviezen klaar inclusief een toolkit en voorbeeldposters. Ik hoop dat ze dit meenemen in hun verdere carrière en dat ze de opgedane kennis zullen verspreiden.

Vernieuwing bij mezelf

Ik zag mezelf al wel als iemand die aandacht had voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Ik heb een tijd als jeugdarts in een wijk gewerkt waar veel mensen wonen met een laag opleidingsniveau en een lage SES. Ik probeerde te ontdekken of mensen vaardig waren in het lezen door afgekeken en zelf ontwikkelde trucjes, ik probeerde mijn advies daarop aan te passen. Maar van de teachback methode maakte ik nog maar weinig gebruik.

Nog een vernieuwing bij mezelf

Waarbij ik voor de start van dit coschap dacht dat ik de coassistenten kon helpen door mijn kennis en voorbeeldverhalen te delen en door ze aan de juiste mensen (binnen en buiten de GGD) voor te stellen, is het hier niet bijgebleven. Aan het einde van de derde week besefte ik me opeens dat ik dan misschien wel mijn consultvoering probeer aan te passen aan eventueel aanwezige lage gezondheidsvaardigheden, maar nog nooit heb ik het bespreekbaar gemaakt. Misschien uit schaamte, maar eigenlijk vooral uit onwetendheid. Onwetendheid over dat deze volgende stap ook bij mij kan liggen. En zo zie je maar weer, wat stilstaan bij een onderwerp kan brengen, wat het begeleiden van coassistenten kan brengen.

Vernieuwing bij jullie als lezer

En sta ik dan nu voorop in vernieuwing, ik denk het niet, maar via deze weg wil ik nog wel benadrukken dat het aantal mensen met lage gezondheidsvaardigheden hoog is. Gemiddeld 1 op de 3 Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. En wat betekent dit dan? Gezondheidsvaardigheden zijn iemands vaardigheden om informatie over gezondheid te vinden, begrijpen en toepassen bij het nemen van beslissingen over de gezondheid. Dus wat mij betreft een onderwerp waar elke dokter meer over zou moeten weten. Voor wie nieuwsgierig is geworden, ik ken toevallig drie coassistenten die jullie hier meer over kunnen vertellen!