Anke Schuurhuis

Door Academie op in testimonials

anke schuurhuisAnke Schuurhuis is anesthesioloog in het UMCU en volgde de cursus Ethiek.

“Soms lukt het om invloed uit te oefenen op normen, maar over het algemeen is dat moeilijk. Er is vaak ook geen tijd om onszelf af te vragen waarom we de dingen doen zoals we ze doen. De cursus Ethiek sprak me aan omdat je eigenlijk teruggaat naar de basis. Bovendien dwingt het je om tijd vrij te maken en stil te staan bij voor medici heel wezenlijke vragen.

Tijdens de cursus wordt het gedachtengoed besproken van filosofen die een stempel op de maatschappij en de westerse geneeskunde hebben gedrukt. Heel verhelderend. Wat was het hoogste doel om na te streven? Aristoteles en Kant hadden beide een hele selecte doelgroep voor ogen maar tegenwoordig is de gezondheidszorg voor iedereen. En waar blijf je als arts als iedereen wil zeggen welke therapie hij of zij wil ondergaan?

De cursus heeft me ook geholpen zelf een belangrijke beslissing te nemen. Ik ben in de afgelopen 40 jaar heel inhoudelijk met mijn vak bezig geweest, maar ik wil me gaan richten op de herwaardering van vakmanschap en beroepsbelangen. Er komt een nieuwe generatie medici aan en een goede belangenbehartiging is gezien alle ontwikkelingen hard nodig.”