Carina Hilders

Door Academie op in testimonials

carina hildersIn het belang van de patiënt moeten we het thema ‘medisch leiderschap’ meer op de agenda krijgen.

Zorgprofessionals moeten zich tegenwoordig bewegen binnen twee verschillende domeinen. Aan de ene kant is er de meer technische benadering van de gezondheidszorg, zoals het optimaliseren van processen, managementsystemen, kwaliteit en veiligheid. Aan de andere kant is er het ‘softere’ domein, dat te maken heeft met compassie, ethische waarden en of een patiënt een behandeling wel of niet wil.

Medisch leiderschap omvat datgene wat die twee domeinen samenbrengt. Op elk niveau: in de spreekkamer, binnen het bestuur van een ziekenhuis, bij VWS en in de maatschappij. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat de medisch professional als geen ander die rol kan invullen. Immers, de medisch specialist kan wel leren managen, maar een manager wordt nooit een dokter. Moeten alle dokters meteen manager worden? Nee, maar ze moeten wel de verbinding kunnen maken tussen de domeinen. Dat de dokter weet waar het over gaat in het ziekenhuis. Denk aan kosten, doelmatigheid, verspilling… allemaal thema’s in de huidige gezondheidszorg. Maar ook dat de dokter, vanuit een meer coachende rol, weet wat voor de patiënt belangrijk is en hierdoor de beste zorg op maat kan leveren.

Het is van groot belang dat we als medisch professional onze invloed kunnen uitoefenen en dat we daarin geschoold zijn. Op die manier kunnen we, met elkaar, de zorg elke dag een stukje beter maken.