Dagmar Oude Lansink

Door Academie op in testimonials

dagmar oude lansinkDagmar Oude Lansink is als klinisch geriater verbonden aan het Ziekenhuis Bernhoven te Uden. Zij volgde een coachingstraject.

“Als beginnend medisch specialist komt er veel op je af. Omdat ik aanvankelijk geen vakgroepgenoten had, miste ik de reflectie van een directe collega. Daarom was het heel fijn om met een coach aan de slag te gaan. Een onafhankelijk iemand die je een spiegel voorhoudt en je adviseert over dingen waar je tegenaan loopt.

Het coachingstraject heb dan ook ik als heel positief ervaren. Het hielp mij om vraagstukken helderder te krijgen. Soms is het bijvoorbeeld lastig om vanuit je eigen perspectief te kunnen bedenken wat de voor- of nadelen zijn van een bepaald proces en welke belangen er bij andere partijen spelen. Bij een specifiek vraagstuk hebben we een keer samen alles op een rijtje gezet. Daardoor kon ik ook beter de handelwijze van anderen begrijpen.

Het coachingstraject maakt deel uit van een wijziging in de organisatiestructuur. Ik ben blij dat het ziekenhuis dit aan alle specialisten met een managementfunctie heeft aangeboden, dat maakt de drempel ook wat lager.”