Evert-Jan de Kruijf

Door Academie op in testimonials

evert-jan de kruijfEvert-Jan de Kruijf is internist in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. Hij volgde de leergang ‘Management voor medici’.

“Wanneer je wordt gekozen tot stafvoorzitter van een ziekenhuis, kom je als dokter in een leidinggevende positie waar je meestal niet voor bent opgeleid. Je doet veel dingen intuïtief, meestal gaat dat goed, maar eigenlijk wil je meer weten. Ik had behoefte aan verdieping en heb de cursus gedaan, mede om meer tools te krijgen.

Buitengewoon inspirerend waren de sprekers uit allerlei hoeken van de gezondheidszorg. De informatie over de werking en het functioneren van de gezondheidszorg in Nederland was heel leerzaam. In praktisch opzicht werk je gedurende de cursus aan een businessmodel. Echt relevant omdat het over je eigen onderdeel gaat.

Wat mij vooral ook aansprak was de intervisiemogelijkheid, het sparren met collega-bestuurders. Je kon je eigen casuïstiek inbrengen waarop door anderen werd gereflecteerd.

De uitstekende sfeer in de groep is iets wat me nog het meeste bijblijft. We gingen op een heel open wijze met elkaar in discussie. Ik vind de cursus zeer geschikt als je leidinggeeft, of je nu nog redelijk aan het begin van je carrière staat of al verder gevorderd bent.”