Floris Sanders

Door Academie op in testimonials

floris sandersFloris Sanders is oud-voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, commissaris bij VGZ en radioloog in het Diakonessenhuis te Utrecht.
Hij zegt over de cursus ‘Besturen van een beroepsvereniging‘:

“Het besturen van een wetenschappelijke of beroepsvereniging is een stuk ingewikkelder dan het vroeger was. Een professionaliseringsslag is hard nodig en daarom is deze cursus in het leven geroepen. We zien bijvoorbeeld dat de verhouding tussen wetenschappelijke en beroepsverenigingen enerzijds en de Orde van Medisch Specialisten is veranderd. Was er voorheen sprake van individueel lidmaatschap van de Orde, nu zijn die verenigingen zélf de leden van de nieuwe Federatie Medisch Specialisten.

Ook de relatie met de leden is aanzienlijk veranderd. Wetenschappelijke verenigingen organiseren voor een belangrijk deel bij- en nascholingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor de herregistratie van hun leden. Datzelfde geldt voor het visitatieprogramma. Dit betekent veel praktisch werk eromheen, zoals contracten afsluiten met derde partijen (denk aan sponsoring), het huren van locaties en het organiseren van publiciteit voor cursussen en congressen. Ook is een professionele omgang met de media noodzakelijk, bijvoorbeeld bij vragen over medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen of het functioneren van medisch specialisten of ziekenhuizen.

Het besturen vraagt dus bepaalde basisvaardigheden die je je eigen moet hebben gemaakt. Vroeger draaide je als runner-up mee in het bestuur en keek je de kunst een beetje af. Tegenwoordig volstaat dat niet meer. De belangen in financiële zin en in reputatie zijn zo groot geworden dat je je geen wezenlijke misstap meer kunt permitteren.”