Jaco Houtgraaf

Door Academie op in testimonials

jaco houtgraafJaco Houtgraaf, cardioloog in het Diakonessenhuis te Utrecht/Zeist, volgde de cursus ‘Klinisch leiderschap’.

“Vanuit ons Medisch Specialistisch Bedrijf wordt er geïnvesteerd in jonge specialisten om aandacht voor klinisch leiderschap te ontwikkelen. Het onderwerp spreekt mijzelf ook bijzonder aan en ik ben blij deze inspirerende cursus te hebben gevolgd.

De groep, onder leiding van enthousiaste en ervaren cursusleiders, was heel open en voelde vanaf dag één vertrouwd. Je bent samen met andere breed geïnteresseerde medisch specialisten, waardoor je ook van elkaar leert. Er was veel tijd ingeruimd voor onderling contact en in die gesprekken kom je ook weer tot nieuwe gezichtspunten.

Meest aansprekend vond ik het thema ‘verandermanagement’. Vrijwel dagelijks heb ik nog baat bij wat er behandeld is. In ons ziekenhuis en MSB zit ik in verschillende werkgroepen en projectteams, waarbij we proberen processen beter te laten verlopen. De cursus heeft mij handvatten en inzichten gegeven hoe je zaken het beste aanpakt.

Ook de aandacht voor persoonlijk leiderschap sprak mij aan. Waar sta je zelf in het geheel? Je moet het ook leuk vinden wat je doet; dáár krijg je energie van. Voor de specialist die dagelijks opgaat in zijn klinisch werk is dat een mooie relativeringsslag.”