Joost Engel

Door Academie op in testimonials

joost engelJoost Engel is KNO-arts in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. Hij volgde de cursus ‘Klinisch leiderschap’.

“Medisch leiderschap is een stukje verantwoordelijkheid nemen in de zorg. Voor mij persoonlijk is dat een hartenkreet waar ik in geloof. Soms krijg je het idee dat het allemaal wel voor ons geregeld wordt, maar willen wij de zorg beter inrichten, dan moeten we zelf de regie in handen nemen.

De cursus was heel professioneel georganiseerd. Vijf keer twee dagen, intensief, maar goed ingevuld met actuele onderwerpen. De sprekers waren mensen uit het veld die vanuit hun perspectief uitermate boeiend spraken over medisch leiderschap. Vooraf kregen we een behoorlijke dosis literatuur toebedeeld, maar echt ter zake doende.

De deelnemers vormden in zekere zin een heel heterogeen clubje. Veel verschillen in specialisme en uiteenlopend van leeftijd. Toch ging dat heel interactief met elkaar om, in een veilige setting. En dan spreek je met elkaar over zaken als ontschotting van de geboortezorg of het besturen van een ziekenhuis.

Voor mij was het een zeer waardevolle tijd. Ik ben geïnspireerd geraakt om eens fundamenteel anders te gaan denken en te gaan doen. Dat gedachtengoed heb ik meegenomen uit deze cursus.”