Julia Zguricas

Door Academie op in testimonials

Julia Zguricas is plastisch chirurg in het LangeLand Ziekenhuis te Zoetermeer.
Ze volgde de cursus ‘Mediationvaardigheden‘.

“De meeste dokters kunnen goed communiceren met de patiënt. Als arts ben je getraind voor een één-op-één gesprekssituatie. Nieuw is de bemiddelingsrol, wanneer je met twee verschillende partijen aan tafel zit. Er is dan sprake van een heel andere dynamiek. Dit is iets wat niet in de opleiding naar voren komt, daarom is het belangrijk kennis te nemen van mediationtechnieken. Tijdens de cursus krijg je tools aangereikt hoe je het beste gezamenlijk op zoek kunt gaan naar een oplossing en op welke manieren je die kunt implementeren.

Ik vond de cursus heel positief en interessant, mede omdat de docent een collega is die onze taal spreekt en heel goed weet over wat voor mensen het gaat in ons vakgebied. De uitgebreide casuïstiek sprak mij erg aan. Ook de oefeningen, een soort rollenspellen, werden door iedereen als heel leerzaam ervaren.

De cursus hebben we gevolgd met een groep van vier specialisten uit ons ziekenhuis, die deel uitmaken van de IFMS-groep voor intercollegiale toetsing. We hebben de overtuiging dat we nu beter toegerust bij de IFMS-gesprekken aanwezig zijn.”