Martin Jan Schalij

Door Academie op in testimonials

martin jan schalijMartin Jan Schalij, hoogleraar cardiologie in het Academisch Ziekenhuis Leiden (LUMC), is mede-organisator van de Talentenklas.

“We kennen de voorbeelden uit het verleden waar geweldige dokters prachtige dingen in hun eentje deden. Maar de wereld is nu veel complexer en het ziekenhuis is een professioneel bedrijf geworden. Je krijgt niets voor elkaar als je het niet mét elkaar doet. Dat belangrijke aspect komt in de Talentenklas nadrukkelijk naar voren. Je leert samenwerken, je gaat zien dat je als medisch specialist niet in je eentje functioneert maar altijd als team bepaalde doelen nastreeft. Dat betekent dat je op welk niveau dan ook leiderschap moet tonen.

Verder komen in de cursus veel basisonderwerpen aan de orde: Wat is de rol van de zorgverzekeraar? Hoe werkt het in het ziekenhuis? Als je als dokter of groep iets wil, waarom gebeurt het dan soms niet? Het is goed om te begrijpen dat er veel organisaties bij de zorg betrokken zijn die allemaal hun eigen belangen en verantwoordelijkheden hebben.

Ikzelf houd een verhaal over hoe zorgpaden in elkaar zitten. Bij een acuut hartinfarct is dat bijvoorbeeld van eerste pijn op de borst tot revalidatie. Hoe kun je nu bij het maken van een zorgpad iedere zorgverlener meekrijgen? Dat is een vaardigheid die je niet automatisch leert als je geneeskunde studeert. Sommige artsen zijn buitengewoon kundig in een bepaalde handeling. Maar je hebt absoluut ook artsen nodig die er goed in zijn om dingen met elkaar te regelen.

Voor de Talentenklas selecteren we mensen die al een soort basis hebben in medisch leiderschap. We hopen dat verder in hen te ontwikkelen met het oog op ons uiteindelijke doel: de patiënt op een efficiënte manier beter maken.”