Michiel Westerman

Door Academie op in testimonials

michiel westermanMichiel Westerman is internist-nefroloog i.o. en werkzaam in het VUmc te Amsterdam. Hij volgde de Talentenklas.

“Ik ben gepromoveerd op de overgang van arts-assistent naar medisch specialist. In mijn proefschrift komt sterk naar voren dat de startende medisch specialist inhoudelijk goed is voorbereid, maar als het gaat om management, leiderschap en financiële aspecten nauwelijks. Gelukkig zie je steeds meer erkenning voor het belang van deze generieke competenties.

Voor mij was het doen van de Talentenklas een hele logische stap. Het allerleukste vond ik dat je een jaar lang met mede arts-assistenten optrekt, die méér uit hun opleiding willen halen.

De opzet van het programma met de modules, trainingsdagen, tussentijdse reflectieverslagen, intervisie en inspirerende sprekers vond ik heel positief. Je krijgt een toolbox aangereikt met verschillende strategieën voor verandermanagement, een plan van aanpak, onderhandelen etc. Maar vooral wordt de basis gelegd in kennis hoe de hazen lopen en welke processen er spelen. Je krijgt inzicht in de enorme complexiteit van de gezondheidszorg. Die bewustwording is noodzakelijk om praktische problemen die je op de werkvloer tegenkomt vanuit een juist perspectief te benaderen.”