Petra-Marije Greidanus

Door Academie op in testimonials

petra-marije greidanusPetra-Marije Greidanus is kinderarts en volgde de cursus ‘Medisch management in het ziekenhuis‘.

“De komende jaren wil ik me wat meer richten op managementtaken. Als basis daarvoor is deze cursus zeer geschikt. Niet te lang, maar wel compleet met een goede balans tussen theorie en praktijk. Leerzame onderwerpen waren bijvoorbeeld personeelsbeleid en marketing en communicatie. Ook het thema financieel management over de opzet van het kostensysteem van ziekenhuizen, vond ik zeer interessant om eens door te nemen.

Altijd boeiend is de groepsinteractie. De deelnemers komen vanuit het hele land, maar veel moeilijke situaties zijn vrijwel identiek. En of die nu goed zijn opgelost of verkeerd, van beide kun je leren. De rollenspellen waren zeer gericht op de praktijk. Intermenselijke verhoudingen, strategie en beleid kregen volop aandacht; concrete ontwikkelingen werden eveneens meegenomen.

Al met al vond ik de opzet van de cursus goed doordacht. Alle onderdelen die er in horen te zitten, kwamen ruimschoots aan bod.”