Reinout van Vliet

Door Academie op in testimonials

Reinout van VlietReinout van Vliet, revalidatiearts in Roessingh Centrum voor Revalidatie te Enschede en voorzitter van de medische staf, spreekt over de cursus ‘Besturen medische staf revalidatie-instellingen’. Hij heeft de cursus mede ontwikkeld en ook gevolgd.

“Aangezien de medische staf van een revalidatiecentrum slechts uit één specialisme bestaat, namelijk revalidatieartsen, heb je te maken met een heel andere setting dan in een ziekenhuis. Om die reden heb ik de Academie voorgesteld een cursus op te zetten voor uitsluitend revalidatiecentra. Dit idee bleek aan te slaan.

In de cursus wordt sterk benadrukt dat je de rol van de medische staf in een revalidatiecentrum écht mag pakken, inclusief de proactiviteit die daarbij wordt gevraagd. En ook dat je als medisch stafbestuur goed moet nadenken over de taakverdeling binnen je vakgroep zodat iedereen zich verantwoordelijk voelt.

De cursusbegeleiding was dusdanig dat er veel ruimte was voor vragen en inbreng. Er werd een kader geschetst van de veranderende zorgwereld, zowel ten aanzien van innovaties als wetten en regelgeving. Eveneens kwam de nieuwe manier van werken ter sprake, waarbij de professional niet alleen inhoudelijk betrokken is maar verantwoordelijk is voor het hele proces. Aangaande de financiën werd de vraag gesteld hoe je betrokken kunt zijn bij begrotingen en jaarrekeningen. Verder kwamen thema’s naar voren waar we allemaal mee te maken hebben, zoals budget-organisatorische eenheden en de pensioenen.

Bijzonder vond ik dat een van de directeuren van een revalidatie-instelling zich heel kwetsbaar durfde op te stellen over hoe hij aankijkt tegen de rol van de medische staf. Tijdens een boeiende interactie werden wederzijdse verwachtingen gedeeld.

Tenslotte, het fraaie van zo’n cursus vind ik dat je als leden van verschillende stafbesturen in het land elkaar persoonlijk ontmoet. Op internet hebben we een forum waarop we elkaar bevragen over allerlei issues. Doordat je elkaar nu bent tegengekomen, is het veel gemakkelijker elkaar aan te spreken. Een mooie bijkomstigheid!”