Robert van den Broek

Door Academie op in testimonials

Robert van den BroekRobert van den Broek is aios interne geneeskunde in het HagaZiekenhuis te Den Haag. Hij volgde de derde Talentenklas.

“Ik merkte in de opleiding een hiaat in bepaalde aspecten van het werk die zich buiten het medisch inhoudelijke afspelen. Hoe verlopen de processen aan de andere kant van de spreekkamer? Welke partijen zijn er? Welke belangen spelen er? Hoe is de samenwerking? Daarnaast is het denk ik heel belangrijk om je als dokter op meerdere vlakken te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid en doelmatigheid van zorg, het politieke spel en de toenemende invloed van technologie op de zorg.

De Talentenklas biedt hierin een unieke mogelijkheid. Je leert jezelf en het zorglandschap beter kennen en doorgronden. Met een groep gemotiveerde aios kom je in contact met sprekers uit het veld die persoonlijke en inspirerende verhalen vertellen. Middels reflectieverslagen, intervisies en een doorlopende veranderopdracht ben je continu zelf actief bezig met leren en reflecteren. Je oogkleppen gaan af en verwondering en verbazing overheersen. Hoe dingen georganiseerd zijn, hoe complex de zorg in elkaar zit, maar ook hoe leuk het is om hierover te leren en inzicht te verkrijgen.”