Yolande Witman

Door Academie op in testimonials

yolande witmanYolande Witman is arts/organisatieadviseur en lid van het coachingsnetwerk van de Academie.

 “Als medisch specialist heb je veel verantwoordelijkheden en sta je vaak onder druk in de huidige complexe gezondheidszorgorganisaties. Je moet goed kunnen samenwerken én je moet uitstekende patiëntenzorg leveren. Intervisie kan dan voor waardevolle input zorgen.

Binnen een vertrouwde groep ga je reflecteren op dilemma’s waar jij in de dagelijkse praktijk mee te maken hebt, maar waar een boekje niet direct een antwoord op heeft. Dan heb je heel veel aan de ervaringen en kennis van collega’s.

Een cruciaal element van die reflectie is dat je stilstaat bij de ‘verborgen bestuurders’ van jezelf. Je hebt een bepaalde manier van denken en handelen die voor jou heel vanzelfsprekend is. Door de inbreng van anderen word je je daarvan bewust en krijg je nieuwe perspectieven aangereikt. Je arsenaal van handelingsmogelijkheden wordt vergroot en zo kom je tot een hogere kwaliteit van persoonlijk en professioneel functioneren. En wat minstens zo belangrijk is: je voelt je competenter en houdt plezier in je werk.

Ikzelf begeleid vaak groepen specialisten die ook managementtaken hebben. Zij zitten vaak in een eenzame positie. Het kan dan enorm helpen wanneer je dingen met collega-leidinggevenden kunt bespreken.

Voor mij is intervisie een heel mooi leer- en ontwikkelingsmodel waarbij je jezelf beter leert kennen en de ervaringskennis van collega’s optimaal kunt benutten.”