Leg met deze driedaagse training het fundament voor medisch leiderschap

Voor medisch specialisten is invulling geven aan medisch leiderschap een grote uitdaging. Het realiseren van verbeteringen in de gezondheidszorg, samenwerken met anderen en informeel leidinggeven vragen veel aan persoonlijke competenties, motivatie en vitaliteit.

De thema’s tijdens deze training zijn onder meer zelfinzicht, persoonlijke visie en doelen, regie in werk en leven, vitaliteit, zingeving en autonomie. Er is veel ruimte voor inbreng van vragen en thema’s door deelnemers om op individueel niveau persoonlijk leiderschap te versterken. Door de uitwisseling met vakgenoten kan de context en (h)erkenning bijdragen aan begrip en inzicht over persoonlijk leiderschap in de organisatie.

Tijdens de training wordt afwisselend gewerkt met theorie, persoonlijke reflectie, ervaringsgericht leren en praktische toepassing.

De driedaagse training bestaat uit twee aaneengesloten dagen met overnachting midden in het land. Je kunt wat afstand nemen van de dagelijkse drukte om je te kunnen richten op je eigen vragen en te nemen stappen. Na ongeveer acht weken is er een derde dag waarin je terugblikt op en verder werkt aan de versterking van jouw persoonlijk leiderschap in de praktijk.

De training start op 12 september