In bijna alle GGZ-instellingen is of wordt gewerkt aan de oprichting van een medische staf om de positie van medisch specialisten te borgen en de belangen te behartigen. Stafbestuurders, aankomend stafbestuurders en kwartiermakers kunnen zich vanaf dit najaar bij De Academie laten opleiden om op een professionele wijze invulling te geven aan een bestuursfunctie in de medisch staf.

De training Stafbestuur GGZ geeft in twee dagen inzicht in de rol en taken van het stafbestuur en helpt met praktische kennis en vaardigheden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de oprichting en organisatie van de medische staf, beleid en bestuur, samenwerken met de raad van bestuur en de achterban, financiële besturing van de instelling, oefenen van vaardigheden zoals omgaan met belangentegenstellingen, weerstand en bezwaren, overtuigen en onderhandelen.

De tweedaagse training is door De Academie ontwikkeld in afstemming met de NVvP, de LAD en de Federatie en wordt dit najaar tweemaal aangeboden: op 16 en 17 september en op 4 en 5 november. Meer informatie, bijvoorbeeld over het programma, de locatie, de kosten of om in te schrijven? Kijk dan hier.