De Academie is er voor

Specialisten, aios en (para)medici. Starters en ervaren medische professionals. Voor hen ontwikkelen wij workshops, trainingen en leergangen, die aansluiten bij hun praktijk.

Vernieuwend en actueel

Sinds onze oprichting in 2008 zet De Academie voor medisch specialisten zich in om medisch specialisten, (para)medici en aios te ondersteunen in de uitoefening van hun vak. Zij zijn de professionals voor wie wij ons elke dag met passie, enthousiasme en gedrevenheid inzetten.

De gerichte ondersteuning bieden wij door wetenschappelijke inzichten en praktische vaardigheden te vertalen in een breed scala aan hoogwaardige scholingsvormen. Steeds vernieuwend, altijd met een solide didactische basis. Daarbij zoeken we steeds een evenwichtige balans tussen bewezen theorie en actuele praktijk, met veel ruimte voor eigen inbreng en casuïstiek die uit de dagelijkse zorg is gegrepen.

Uniek: onze eigen leerstoel

Onze opleidingen worden ‘gevoed’ vanuit onze eigen leerstoel. Dat is uniek in Nederland. Bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft De Academie voor medisch specialisten per 1 november 2014 een leerstoel ingesteld, met als doel het versterken van de activiteiten van de Academie door kennisontwikkeling. Carina Hilders is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Medisch Management en Leiderschap’.

Lees meer

Wie zijn onze academici?

Jaarlijks schrijven ruim 1.500 medische professionals zich in voor een opleiding van De Academie. Dat zijn medisch specialisten die bepaalde managementvaardigheden willen ontwikkelen, omdat zij starten in een MSB of een andere, meer leidinggevende functie hebben aangenomen of ambiëren.

Het zijn aios die beseffen dat hun vak niet alleen medisch inhoudelijke competenties vereist, maar ook kennis en vaardigheden voor het goed kunnen uitoefenen van de verschillende rollen in ziekenhuis of kliniek. En het zijn (para)medici die specifieke kennis en vaardigheden willen uitbreiden of zich breder willen ontwikkelen om hun werk met meer plezier en veerkracht te kunnen uitoefenen.

Ook incompany
Medisch specialisten, aios en (para)medici kunnen zich rechtstreeks bij ons inschrijven voor de opleiding die aansluit bij hun carrièrepad en ontwikkelvraag. Daarnaast ontwikkelen wij scholingstrajecten op maat, die wij incompany of op locatie aanbieden.

Ervaringen en resultaten

Natuurlijk zijn wij overtuigd van de kwaliteit van onze opleidingen, maar het echte bewijs daarvoor wordt geleverd door onze ‘alumni’. Dat zijn er sinds onze start in 2009 ruim 25.000. Elke opleiding die is afgerond evalueren wij. Grosso modo komt daaruit dat:

  • Deelnemers meer afweten van het onderwerp van de opleiding en met die kennis meer zelfvertrouwen hebben in hun werk.

  • Er veel waardevolle nieuwe contacten zijn gelegd.

  • Onze docenten worden ervaren als betrokken, ervaren en deskundig.

  • De gekozen locaties als prettig en inspirerend worden ervaren.

  • De starttijden aansluiten op praktische zaken als files en de werkroosters.

Wij vragen iedereen die aanschuift in onze banken ook altijd om onze opleidingen een cijfer te geven. Een 8,4: dat is de gemiddelde score van de ruim 45 verschillende opleidingen die wij in 2020 hebben aangeboden. Daar zijn we best een beetje trots op.

Accreditatie als bonus

Mooi meegenomen – en voor velen een voorwaarde om überhaupt een aanvullende scholing te volgen – is dat wij voor vrijwel al onze opleidingen accreditatie hebben gekregen van ABAN. Voor nieuwe opleidingen en voor trajecten die wij in opdracht verzorgen, is het aanvragen van accreditatiepunten een vast element. Accreditaties van het ABAN zijn geldig voor alle BIG-erkende specialismen.

Bekijk ons aanbod

Stelselmatig passen wij ons aanbod aan. Wat goed is blijft en wordt aangevuld met de nieuwste methodieken, theorieën, werkwijzen en inzichten. Zo blijven wij continu actueel en aangesloten bij de dagelijkse zorgpraktijk.

Cursus aanbod