Zorgprofessionals staan in deze tijd van corona onder enorme druk. De mentale en emotionele belasting is groot. Het is belangrijk dat zorgmedewerkers op de been blijven en hun werk vol kunnen houden. We hebben een aantal tips, adviezen en ondersteunende initiatieven op een rij gezet.

Challenge & Support

De coaches van Challenge & Support staan belangeloos klaar voor artsen en zorgprofessionals, zodat zij even stoom af kunnen blazen of voor een steun in de rug. De Academie ondersteunt van harte dit initiatief van het Challenge en Support Programma. De coaches aansloten bij het netwerk van coaches van De Academie zijn dan ook toegevoegd aan het team van het Challenge en Support Programma. Aanmelden kan via Challenge & Support. Binnen 90 minuten (tussen 07.00 en 21.00 uur) wordt vervolgens contact opgenomen en wordt een gesprek op afstand ingepland en één terugbelmoment voor wie daar prijs op stelt. Er zijn geen kosten verbonden aan de gesprekken. 

Vraag een gesprek aan met een professionele coach

Compassion for Care

Compassion for Care heeft een hulplijn voor zorgverleners. Wie hier gebruik van wil maken kan per e-mail een gratis afspraak maken met een van de ‘luisterprofessionals.  Compassion for Care organiseert ook online groepsgesprekken. Interesse? Kijk hier voor de data.

BFC Mindfulness & Compassie

BFC Mindfulness & Compassie, gesteund door De Academie voor medisch specialisten biedt dagelijks tussen 20.30 – 21.00 uur online meditatie aan aan artsen en zorgprofessionals.

Lees meer over de dagelijkse online meditatie voor zorgprofessionals

Psychosociale ondersteuning in ziekenhuizen

In veel ziekenhuizen is tijdens de coronacrisis extra psychosociale ondersteuning, peer support, (bedrijfs)opvangteams, geestelijke verzorging, maatschappelijk werk, geestelijke gezondheidszorg beschikbaar.

Contactpunt psychosociale ondersteuning

Kleine ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties, gehandicaptenzorginstellingen en huisartsenpraktijken die psychosociale ondersteuning niet zelf in huis hebben, kunnen terecht bij het Contactpunt psycho-sociale ondersteuning zorgprofessionals. Dit centrum is op verzoek van het RIVM en het ministerie van VWS opgezet door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het contactpunt biedt een eerste aanspreekpunt voor zorgverleners. Het is een vraagbaak voor advies en kennis voor zorgprofessionals en zorgorganisaties.

Het contactpunt is 7 dagen in de week bereikbaar van 8.30 uur tot 21.30 uur via het telefoonnummer 088-3305500.

Video Jeroen Bosch Ziekenhuis 

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis maakte deze video met de belangrijke boodschap: bereid je voor, zorg dat je inzetbaar bent.

Tips en adviezen

 

Bron: Federatie Medisch Specialisten