Consult in beeld (in opdracht)

Bij deze cursus maken we gebruik van een camera die tijdens een afgesproken periode opnamen maakt van uw gesprekken met patiënten (uiteraard met hun toestemming).

De meeste (jonge) specialisten hebben hier al ervaring mee opgedaan en erkennen dat het vaak een snelle en effectieve manier van leren is. Wanneer u uw consulten zelf terugziet krijgt u inzicht in uw manier van communiceren met de patiënt. Zowel de verbale als de non-verbale aspecten worden duidelijk. U ziet wat uw sterke kanten zijn en welke valkuilen u kunt aanpakken om de effectiviteit van uw communicatie te vergroten. Dit is van grote invloed op uw relatie met de patiënt, het vertrouwen over en weer en zo op het verloop van de hele behandeling.

Hoe kom ik eigenlijk over op mijn patiënten?

– Waarom loop ik altijd zo uit, waar zit mijn tijdlek?
– Hoe komt het toch dat ik vaak de opmerking krijg dat ik zo ongeïnteresseerd of ongeduldig overkom?
– Hoe reageer ik in emotionele situaties of als ik geïrriteerd ben?
– Waar kan ik in mijn consulten nog winnen aan efficiëntie en zo meer energie overhouden?

De opnamen van de gesprekken kunt u eerst zelf terugkijken. U maakt een selectie van de situaties die u graag wilt inbrengen binnen uw groep. De ervaring leert dat juist het terugkijken in een kleine groep een schat aan bruikbare informatie laat zien over consultvoering en non-verbale signalen. Samen zie je meer. U krijgt feedback van collega’s en advies op maat van de docent. Het gaat meestal om kleine aandachtspunten en blinde vlekken die kunnen leiden tot miscommunicatie of ‘tijd- en energielekken’.

De training is maatwerk en wordt op uw eigen werkplek gegeven in kleine groepen of een-op-een. In een sessie voorafgaand aan het terugkijken van het materiaal gaan we in op de verschillende communicatiestijlen. Ook geven we theoretische handvatten voor ‘erkend’ lastige gesprekken en situaties. Er volgt uitleg over het werken met de camera en de opzet van de training. (Bij een-op-een coaching heeft dit het karakter van een intakegesprek, zodat we weten waar de nadruk van coaching zal liggen. Zie verder onder coaching)
Deze training geeft een waardevolle reflectie op de manier van werken die menig specialist zich in de loop der jaren eigen heeft gemaakt. Op onderdelen kan dit tot een andere aanpak leiden.

  • Helma Westerhof

    Helma Westerhof

    Helma Westerhof (1957) is communicatietrainer en –adviseur. Zij heeft meer dan 15 jaar ervaring met het trainen van artsen, juristen en andere professionals.