Managementcursus voor assistenten laboratoriumspecialismen

Deze managementcursus wordt georganiseerd door de Academie voor Medisch Specialisten in samenwerking met de Federatie Medisch Laboratorium Specialismen (FMLS). De FMLS is een samenwerkingsverband van beroepsgroepen in de medische laboratoriumdiagnostiek.

Doelgroep
Het is wenselijk dat de cursisten al enige ervaring hebben opgedaan met het functioneren binnen een medisch laboratorium voordat ze aan de managementcursus deelnemen. De cursus is daarom met name bedoeld voor cursisten, die in de eindfase c.q. tweede helft van hun opleiding tot laboratoriumspecialist zitten. Cursisten die vlak voor hun afstuderen zitten krijgen voorrang.

Let op!
Deze cursus wordt één keer per jaar gegeven, in het voorjaar.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus zijn de cursisten in staat om:

  • een aantal ontwikkelingen te beschrijven, die spelen in de omgeving van medische laboratoria (zorgstelsel, financiering, wetgeving, organisatie van ziekenhuizen) en zijn zij in staat om op grond daarvan een ontwerp te maken van een strategisch plan
  • te beschrijven aan welke eisen de planning- en controlcyclus van een zorginstelling en een laboratorium dient te voldoen en om op grond daarvan een ontwerp te maken van een jaarplan, een projectplan en een kostprijsberekening
  • te beschrijven aan welke eisen een goed functionerende vakgroep moet voldoen. Tevens hebben zij een aantal basale vaardigheden verworven met betrekking tot feedback geven, onderhandelen en conflicthantering, en kunnen zij een beknopt persoonlijk ontwikkelingsplan schrijven.
  • te beschrijven wat er nodig is voor een goed management van het laboratorium. Tevens hebben zij een aantal basale vaardigheden verworven met betrekking tot situationeel leidinggeven, vergadertechniek, feedback geven en het voeren van functioneringsgesprekken, sollicitatiegesprekken en slechtnieuwsgesprekken.

Ten slotte hebben de cursisten een brede kijk op de kwaliteitsontwikkeling van een ziekenhuis verworven en hebben zij basisvaardigheden opgedaan op het gebied van het managen van kwaliteitsprojecten.

Opbouw
De cursus is opgebouwd uit drie modules van zeven dagdelen, met elk een eigen thema.

In blok 1 wordt de organisatie van het ziekenhuis en de rol/positie van het lab binnen de complexe ziekenhuisorganisatie uiteengezet door een groep ervaren docenten. Er is veel aandacht voor ervaring uit de praktijk. De cursisten krijgen aan het eind van de eerste module een opdracht mee op het gebied van visie/beleid(-sverandering).

Blok 2 richt zich op verandermanagement en de vaardigheden die nodig zijn om leiding te geven aan een laboratoriumorganisatie. Vaardigheden als communiceren, conflicthantering en leiderschapsstijlen worden geoefend aan de hand van intensieve oefeningen, onder andere met een trainingsacteur. De enthousiaste trainers maken het programma op maat naar de behoeften van de groep en hebben jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van zorgbestuurders en -professionals.

Blok 3 gaat dieper in op kwaliteitsmanagement vanuit een managementperspectief en belicht de eigen rol bij interne en externe audits (voorbereiding, uitvoering, evaluatie en follow-up, hoe geef je leiding aan dit proces) en het begeleiden van de optimalisatie van processen (Lean, Six Sigma).

 

  • De cursus wordt verzorgd door een team, bestaande uit een groot aantal docenten, onder begeleiding van een ervaren laboratoriumspecialist klinische genetica, klinische chemie of medische immunologie. De begeleiding kan per cursus wisselen.
  • mariekeMarieke Frasa volgt een opleiding als klinisch-chemicus aan het AMC te Amsterdam. Zij deed de managementcursus FMLS.

    “De cursus bestond uit twee intensieve blokken. Het eerste deel is vooral gericht op de theorie. Ik vond het heel zinvol om bepaalde zaken eens goed uitgelegd te krijgen. Je leert over de organisatie van het ziekenhuis, het zorgstelsel en wat er achter zit. Hoe is bijvoorbeeld de relatie tussen DBC’s en zorgverzekeraars, in samenhang met de wetgeving? Verder kwam het samenwerken binnen de vakgroep naar voren waaronder de taakverdeling en omgangsvormen. Het huiswerk dat we meekregen bestond uit het houden van interview met een lab dat een groot project had uitgevoerd. Het was interessant om te horen hoe ambities worden gerealiseerd.

    Het tweede blok is heel interactief. In de vorm van rollenspellen gingen we vergadertechnieken oefenen, onderhandelen, conflicten hanteren en slechtnieuwsgesprekken voeren. Dit gebeurde onder leiding van ingehuurde acteurs die ontzettend goed waren in het inbeelden van bepaalde personen. Ik vond de training erg nuttig, zeker omdat je na je opleiding een leidinggevende functie krijgt.”