U én uw VMSD in positie

Hoe de VMSD te positioneren in de lokale onderhandelingsarena?

In de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) staat dat een ziekenhuis naast een Vereniging Medische Staf ook een Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) moet hebben. Hiermee wordt de betrokkenheid van medisch specialisten in dienstverband bij de ziekenhuisorganisatie geborgd.

Maar hoe werkt dit in de praktijk? Hoe blijf je bij en bied je als VMSD-bestuur op de juiste wijze tegenwicht ten opzichte van de andere belangengroeperingen in het ziekenhuis? Wat zijn de rechten en de plichten, hoe uiten deze zich in praktische zin?

Zet uw VMSD in positie

De tweedaagse training ‘U én uw VMSD in positie’ biedt u zowel kennis als vaardigheidstrainingen om u sterker te positioneren in het bestuurlijke krachtenveld van het ziekenhuis.

 

 • Op de eerste dag worden de rechten en plichten van de VMSD’s besproken, aan de hand van de formele afspraken zoals gemaakt in de AMS en het professioneel statuut. Daarnaast krijgt u een toelichting op de financiering en de bekostiging van de ziekenhuizen, met hierbij de focus op de rol van de medisch specialist in dienstverband. Naar aanleiding van een voorbereidingsopdracht wordt de verbinding gelegd met de financiële positie van uw ziekenhuis. Tevens komen de financiering en bekostiging van het ziekenhuis in relatie tot de formatie, omzet en kosten van de medisch specialist in dienstverband aan bod.
  .
  Op dag twee wordt een toelichting gegeven op de verschillende bestuurstafels binnen het ziekenhuis. Welke dilemma’s spelen er? Hoe de VMSD te positioneren in de lokale onderhandelingsarena? Naar aanleiding van de voorbereidingsopdracht wordt hiermee praktisch en gericht geoefend.
 • Prijs
  € 835,-

  Duur
  twee dagen

  Aantal deelnemers
  veertien tot achttien

  Accreditatie
  12 punten (ABAN)

  Cursuscoördinatie
  Lisa Hoogendoorn

  E lisa.hoogendoorn@academiems.nl
  T 030 – 247 45 02
  maandag t/m donderdag

  Data, tijden en locatie

 • katrien hendriks vmsdKatrien Hendriks
  Katrien is senior adviseur bij de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten. Zij richt zich zowel op de doorontwikkeling van de MSB’s als de positionering van VMSD’s. Naast haar werkzaamheden bij de Federatie is zij als kerngroepdocent bestuurlijke informatievoorziening actief op Universiteit Nyenrode.

  iris sengers vmsdIris Sengers
  Iris is adviseur bij de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten en heeft onder meer een coördinerende rol vervuld in het project ‘Visiedocument De medisch specialist 2025’. Door haar werk bij de Federatie heeft zij ervaring en kennis opgedaan over de organisatie en financiering van de medisch specialistische zorg.