De training Besturen medische staf in een ggz-instelling geeft u in twee dagen inzicht in uw rol en taken als stafbestuurder in een ggz-instelling. Er is aandacht voor praktische kennis en vaardigheden om op een professionele wijze invulling te geven aan uw bestuursfunctie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de organisatie en werking van de medische staf, beleid en bestuur, samenwerken met de raad van bestuur en de achterban, financiële besturing van de instelling, oefenen van vaardigheden zoals omgaan met belangentegenstellingen, weerstand en bezwaren, overtuigen en onderhandelen.

Na afloop van de training krijgt u vrijblijvend de mogelijkheid om in te schrijven voor drie online intervisiebijeenkomsten. In deze vervolgbijeenkomsten kunt u elkaar treffen om met professionele begeleiding eigen casuïstiek in te brengen, input te krijgen en van elkaar te leren. De kosten hiervan zijn niet inbegrepen in de cursusprijs.

Rixt Riemersma is psychiater en heeft eerder deelgenomen aan deze training, zij deelt graag haar ervaring met u.

“Deze cursus heeft mij inzicht gegeven in de positionering die de medische staf kan innemen in een ggz-instelling. De verschillende aspecten die komen kijken bij het besturen van een vereniging medische staf, met name het gesprekspartner zijn van het bestuur van de instelling en het vertegenwoordigen van de achterban, komen op een verhelderende manier aan bod. Last but not least, de uitwisseling van ervaringen en kennis met collega’s  uit andere instellingen brengt ons gezamenlijk verder in het proces van een grotere betrokkenheid bij beleid.”

Meer informatie over deze opleiding die in juni start, vind je hier.