Hoe zit uw bestuurdersjas? Als gegoten?
Als bestuurder van een vereniging van medische professionals heeft u er niet alleen een vak, maar ook een rol bij. Er wordt nu eenmaal naar de bestuurder gekeken, niet alleen door de belanghebbenden buiten de vereniging, maar vooral ook door de eigen achterban. En de regel geldt: zolang het goed gaat, hoort u weinig tot niets, maar als het slecht gaat … Bestuurders hebben daarom in zekere zin een ´bestuurdersjas´ nodig. Niet helemaal te vergelijken met de witte doktersjas, maar besef van de eigen autonomie en de beschikking over bestuurlijke kennis en adequaat ‘gereedschap’ helpt.

Wout Raadgers geeft enkele tips voor (toekomstige) dragers van zo’n jas.

Bestuurlijke hygiëne
Bestuurlijke hygiëne is een groot goed. Good governance, wordt ook gezegd. Het betekent dat de taken en verantwoordelijkheden binnen de vereniging duidelijk zijn (wie bestuurt, wie voert uit, wie controleert) en op de raakvlakken tussen alle partijen vlot en open wordt overlegd. Maar het betekent ook, dat u uzelf als bestuurder in de ethische spiegel kunt aankijken: handel ik integer, doe ik recht aan de belangen van de leden, kom ik de gemaakte afspraken na.

Onderhandelen
Een vereniging besturen is in deze tijd van verzakelijking, toenemende eisen en een kritische achterban niet zo makkelijk. Het vergt doorzettingsvermogen, geduld en bovenal onderhandelingsvaardigheden. U kunt het immers lang niet altijd iedereen naar de zin maken en u zal compromissen moeten zien te bereiken. Een goed gevulde gereedschapskoffer met onderhandelingsvaardigheden is daarom onontbeerlijk.

Netwerken
Kennis is macht? Of zijn kennissen macht? Vaststaat, dat het hebben van een stevig netwerk u zeer van pas komt als bestuurder. Om het wiel niet te hoeven uitvinden, om zaken vlot te regelen, om te sparren, om te helpen. Een goed netwerk vereist echter investeringen: u moet er wat voor doen om het te krijgen en te behouden. Anders gezegd: het vergt veel ‘storten’ om te kunnen opnemen. En om zorgvuldigheid.

Bestuur en bureau
Een van de succesfactoren voor een goed functionerende vereniging is een vlotte samenwerking tussen het bestuur aan de ene, en de managementorganisatie (‘het bureau’) aan de andere kant. Soms zie je dat taken, rollen en bevoegdheden dwars door elkaar lopen. Het vereist een zorvuldige afstemming om transparant en effectief samen te werken, zodanig dat het de vereniging ten goede komt. Die afstemming hangt samen met de ontwikkelingsfase van de vereniging, de eisen die de omgeving stelt en de professionaliteit van de betrokken bestuurders en managers.

Cursus besturen van een beroepsvereniging
Samen met VvAA Opleidingen & Teamcoaching heeft de Academie voor Medisch Specialisten een nieuw programma ontwikkeld voor aankomende of beginnende bestuurders van beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen van medici en paramedici. Het programma is bedoeld om het inwerkproces aanzienlijk te versnellen.