Cursus kiezen

De onderstaande beknopte cursusinformatie is bedoeld om u te helpen bij het kiezen van een managementcursus die het beste bij uw wensen aansluit. Overal waar staat ‘medisch specialist’ moet ook gelezen worden ‘en overige leden van medische staven’. Voor uitgebreide informatie over een cursus kunt u doorklikken.

Naast de managementcursussen en overige cursussen in de rubriek ‘Medisch specialisten’ kunt u als medisch specialist ook deelnemen aan alle vaardigheidstrainingen die te vinden zijn in de rubriek Alle (para)medici.

Management voor medici (40 dagdelen)
Uitgebreid postdoctoraal programma voor alle medici (ook niet-medisch specialisten) met een (parttime) managementfunctie in een vakgroep, afdeling of zorggroep of als lid van het bestuur van een medische staf of stafconvent. Onderwerpen: zorgstelsel, strategie, organisatie, financiën, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid, inrichting van het zorgproces, ondernemerschap, leiderschap en verandermanagement.

Klinisch leiderschap (20 dagdelen)
Voor elke medicus die beter grip wil krijgen op de processen in de eigen, dagelijkse klinische praktijk en daarin wil excelleren. Onderwerpen: leiderschap, kwaliteitsverbetering, efficiëntere en meer klantgerichte inrichting van zorgprocessen, zinnige zorg, innovatie, project- en verandermanagement.

Medisch management in het ziekenhuis (18 dagdelen)
Voor elke medisch specialist die geïnteresseerd is in management, en voor (beginnend) medisch managers en bestuursleden van medische staven. Onderwerpen: strategie, leidinggeven, organisatie, patiëntenlogistiek, personeelsbeleid, financiën, timemanagement, vergadertechniek, kwaliteitszorg en onderhandelen. (Korte en wat eenvoudiger variant van Management voor medici)

Leergang Ziekenhuisfinanciën (12 dagdelen)
Voor elke medisch specialist die zich grondig wil verdiepen in de bedrijfseconomie van de eigen organisatie c.q. het eigen organisatieonderdeel. Onderwerpen: zorgstelsel, financiering curatieve zorg, onderhandelen met verzekeraars, jaarrekening en toezicht, interne financiële sturing, honorering medisch specialisten, toekomstige ontwikkelingen.

Basics van management en beleid (6 dagdelen)
Compacte basiscursus over management, voor elke medisch specialist. Onderwerpen: zorgstelsel, ziekenhuisfinanciering, organisatie van ziekenhuizen en medische staven, management van vakgroepen, patiëntenlogistiek en kwaliteitszorg.

Inleiding ziekenhuisfinanciën (4 dagdelen)
Basiscursus ziekenhuisfinanciën voor elke medisch specialist. Onderwerpen: financiering van de medisch-specialistische zorg en bedrijfseconomie en interne financiële sturing van de organisatie.