Project Description

Leergang ziekenhuisfinanciën

Vergroot uw inzicht in de bedrijfseconomische uitdagingen van uw ziekenhuis en staf

Met de Leergang ziekenhuisfinanciën versterkt u uw bedrijfseconomische inzicht, op een gedegen manier. Het doel is om medisch managers, penningmeesters, afdelingshoofden en bestuurders van een MSB, VMSD of leden van de medische staf beter toe te rusten voor hun rol. Kennis van de ziekenhuisfinanciën behoort inmiddels tot de basiskennis van de medisch specialist, om een goede partij te kunnen zijn in de onderhandelingen over de verdeling van de middelen. Na afloop van deze cursus bent u deskundig gesprekspartner voor de financieel specialisten in uw omgeving.

Deze zesdaagse leergang, één van de vaste pijlers in het aanbod van De Academie, biedt een overzicht van de belangrijkste aspecten van de bedrijfseconomie van algemene en academische ziekenhuizen en GGZ instellingen. Enerzijds wordt uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop de medisch specialistische zorg in ons land gefinancierd wordt. Anderzijds wordt diep ingegaan op de financiële besturing van ziekenhuizen en medische staf.
Het programma wordt continue geactualiseerd en aangepast, om de onontbeerlijke basiskennis te koppelen aan inzicht in de meest actuele ontwikkelingen.

Programma
De cursus is interactief van karakter en sterk praktijkgericht. De actualiteit in de wet- en regelgeving komt zeer uitvoerig aan bod, mede aan de hand van praktische casussen, die ook door de deelnemers zelf kunnen worden ingebracht.
De thema’s die aan bod komen zijn:

 • Zorgstelsel, relevante wetgeving en rol van de zorgverzekeraars
 • Bekostiging van instellingen voor medisch specialistische zorg en kostprijzen
 • Jaarrekening en toezicht
 • Begroting, planning & control cyclus en besturing
 • Honorering medisch specialisten en besturing medische staf/MSB/VMSD
 • Ontwikkelingen in de eerste lijn en transitie van zorg

8,1

Deze opleiding wordt door deelnemers gewaardeerd met een 8,1

Doelgroep
Medisch managers, afdelingshoofden, bestuurders van MSB’s en VMSD’s, medische staven of stafconventen en penningmeesters.

Duur
Zes dagen van 13.30 – 20.30 uur, verspreid over meerdere maanden

Accreditatie
36 punten (ABAN).

Locatie
Regio Utrecht

Kosten
€ 3.735,-

Overige bijzonderheden
Voor maximaal leereffect hanteren we circa 10-16 deelnemers toe per opleiding.

Inschrijven

Waarom kiezen voor onze Leergang ziekenhuisfinanciën?

 • Behandelt het complete spectrum: van basiskennis tot actuele ontwikkelingen.
 • Al tientallen jaren positieve ervaringen en reviews.
 • Kleine groep maakt intensieve interactie en begeleiding mogelijk.
 • Ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek.
 • Opleiding van ervaren managers en ziekenhuisbestuurders.
 • De Academie voor Medisch Specialisten is gespecialiseerd aanbieder en kent uw praktijk.
Inschrijven
Training stafbestuur GGZ

Ervaring

Dick Wong Chung (KNO-arts) over de Leergang ziekenhuisfinanciën:
“Het financieel beheer van onze zelfstandige instelling voor KNO-heelkunde heb ik in mijn portefeuille. Met enige ervaring op dit vlak weet je vaak de hoofdlijnen wel, maar door de cursus maak je echt een verdiepingsslag. Zoals het beoordelen van een jaarrekening. Door diverse verslagen te bekijken met iemand die er verstand van heeft, pik je toch veel meer op. Die kennis kun je weer gebruiken bij het opstellen van je eigen jaarrekening.
Een ander voorbeeld is inzicht in de complexiteit van kostentoerekening. Ook hierover geven de docenten zeer helder en duidelijk uitleg. In gesprekken met financieel specialisten kom ik beter beslagen ten ijs. Of ik nu spreek met verzekeraars of controllers van het ziekenhuis, of dat je voor werkkapitaalfinanciering naar de bank gaat: het praat een stuk gemakkelijker als je zelf meer kennis in huis hebt.”

Inschrijven

Ervaring

Programmaleider Jaap Doets:
“Alleen als je goed zicht hebt op de sturende rol van geld binnen de zorg, dan kan je zelf aan het stuur gaan staan. Het is ontzettend mooi in deze leergang het vertrouwen van deelnemers op financieel gebied te zien groeien. Vrijwel iedereen geeft aan daar in de praktijk direct profijt van te hebben.”

Inschrijven

Inschrijven

Inschrijven

Anderen bekeken ook

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u informatie over deze opleiding die u niet op deze pagina vindt? Neem dan contact op met het team van De Academie voor Medisch Specialisten.

088 – 505 34 33
E-mail ons