Project Description

NVMM basis laboratoriummanagement aios

Voor een optimale aansturing van het medisch lab van de toekomst

Ook van aankomend laboratoriumspecialisten wordt veel verwacht: zij moeten niet alleen vakinhoudelijke kennis hebben, maar worden ook ingezet om mee te denken over de vraag hoe het medische laboratorium zijn positie kan versterken. Om hen daarvoor toe te rusten heeft De Academie voor medisch specialisten in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie dit intensieve managementprogramma ontwikkeld. Het Concilium Microbiologicum Medicum heeft dit programma verplicht gesteld voor alle aios medische microbiologie in de laatste fase van hun opleiding.

Het programma vergroot de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de optimale aansturing van het medische laboratorium van de toekomst. Een lab dat opereert in een complexe omgeving, met diverse spelers en stakeholders, waar kwaliteit, efficiency, samenwerking en innovatie alleen nog maar belangrijker worden.

Programma
Het programma is opgedeeld in twee blokken.
Blok 1

 • de organisatie van het ziekenhuis, medische staf en lab
 • ervaring uit de praktijk
 • verandermanagement
 • de toekomst van medische microbiologie
 • functioneren van het zorgstelsel
 • de bedrijfseconomie van het lab
 • verandermanagement
 • opdracht visie/beleid.

Blok 2

 • bespreking opdracht
 • samenwerking binnen de vakgroep
 • vergadertechnieken
 • leidinggeven
 • onderhandelen en conflicthantering.

8,3

Deze opleiding wordt door deelnemers gewaardeerd met een 8,3

Doelgroep
Aios medische microbiologie; het programma is ook toegankelijk voor medisch moleculair microbiologen i.o.

Duur
Het programma beslaat 2 blokken van elk 7 dagdelen, inclusief 2 overnachtingen per blok.

Locatie
Villa Heidebad in Epe (Gelderland).

Kosten
€ 2860,-

(inclusief verblijfskosten en overnachtingen)

Overige bijzonderheden
De cursus is bedoeld voor aios in de laatste 2 jaar van de opleiding. De cursuskosten zijn inclusief verblijfskosten en kosten overnachtingen. Bij overinschrijving krijgen AIOS die het eerst hun opleiding afronden voorrang bij deelname. Voor dit programma hanteren we een groepsgrootte van 12-20 deelnemers.

Inschrijven

De sterke punten van NVMM basis laboratoriummanagement

 • Scherper inzicht in de organisatie van het zorgstelsel en de financiering van medisch specialistische zorg.
 • Meer begrip van het bedrijfseconomische en politieke Umfeld waarin het medisch lab opereert.
 • Concrete handvatten voor opstellen van een strategisch plan en de doorvertaling in jaarplannen, projectplannen kostprijsberekeningen en een planning- en controlcyclus.
 • Managementvaardigheden versterken, zoals feedback geven, onderhandelen, conflicthantering, schrijven van persoonlijk ontwikkelplan, situationeel leidinggeven, vergadertechniek, het voeren van verschillende soorten gesprekken.
 • Ruimte voor interactie en inbreng van eigen vragen en leerdoelen.
 • Kleine groep maakt individuele begeleiding en intensieve interactie mogelijk.
 • De Academie voor medisch specialisten is gespecialiseerd aanbieder en kent uw praktijk.

Inschrijven
Training stafbestuur GGZ

Professionele cursusbegeleiding

De cursus wordt verzorgd door een team van ervaren docenten. De enthousiaste trainers maken het programma op maat naar de behoeften van de groep en hebben jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van zorgbestuurders en -professionals.

Inschrijven

Inschrijven

Dit managementprogramma wordt één keer per jaar gegeven. Inschrijven is het hele jaar door mogelijk. Als het programma al is gestart of vol is, wordt u op de wachtlijst geplaatst. U krijgt bericht zodra er een nieuwe groep start.

Inschrijven

Anderen bekeken ook

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u informatie over deze opleiding die u niet op deze pagina vindt? Neem dan contact op met:
het team van De Academie voor medisch specialisten.

088 – 505 34 33
E-mail ons