Louise Urlings-Strop

Door Academie op in testimonials

louise urlings-stropLouise Urlings-Strop is longarts in opleiding in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. Zij volgde de ‘Basiscursus ziekenhuismanagement’.

“Ik ben arts-assistent en aangezien managementzaken in de opleiding vooralsnog nauwelijks aan bod komen, leek het me goed deze cursus te volgen. Het is toch de basis van je werk.

Voor mij is het interessant om te weten hoe het bestuurlijk speelveld in elkaar zit. Hoe liggen de verhoudingen en hoe lopen de invloedslijnen? Bijvoorbeeld tussen het ziekenhuisbestuur en de medisch specialisten. Er verandert op dit moment erg veel.

Naast de bestuurlijke invalshoek kwamen onder meer de ziekenhuisfinanciën aan bod. Verder was het voor ons – de deelnemersgroep bestond vooral uit aios – van belang om te weten hoe je je moet voorbereiden op een sollicitatie.

In twee dagen tijd komen de basics voorbij. Dit gebeurt op een enorm interactieve wijze. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en meer dan genoeg gelegenheid tot het stellen van vragen. Heel boeiend waren de verhalen van de gastdocenten die over hun eigen expertisegebied vertelden. Wat opviel was dat ze echt passie voor hun vak uitstraalden, waardoor je automatisch meegezogen wordt.”